AKUT AFLUKNING AF VAND

Aflukning af vand

I forbindelse med renovering af Ringsted Fjernvarmes ledning ved Køgevej, viste det sig i går nødvendigt, at lukke for drikkevandsforsyningen for en stor del husstande Ringsted Øst. Dette skyldes, at en drikkevandsledning lå lige op af en fastspænding på fjernvarmen, som skulle fjernes. Der var tale om en Ø250 drikkevandsledning. Vi lukker for vandet, når vi arbejder med ledninger nær drikkevand, af sikkerhedshensyn.

Aflukningen af vandforsyningen var akut og blev varslet via SMS og Facebook til tidsrummet kl. 20.00 til 02.00 for området ved Køgevej, Østrepark, Kildemarken mfl.

Det viste sig dog for en del af Benløse, Roskildevej, Ortved mfl., at de mistede deres vandforsyning.
Dette skyldes formentlig en lukket ventil i systemet, og var ikke planlagt.

Det planlagte arbejde på ledningsnettet påvirkede vores ledningsnets sikkerhedssystem. Dette medførte, at der skete en afbrydelse af vandforsyningen i et større område, herunder Benløse, Roskildevej, Ortved mfl. Vores vandforsyningsnet er opdelt i sikkerhedssektioner. Det skal sikre forsyningssikkerhed samt drikkevandssikkerhed.

Vi beklager meget de gener, dette har medført for de borgere, som akut blev berørt heraf.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her