ANLÆGSVEJ, GORMSVEJ, THYRASVEJ OG HARALDSVEJ

Projektet

Ringsted Forsyning arbejder med separatkloakering af vand og spildevand på de 4 veje, samt etablerer fjernvarme på Thyrasvej, i perioden 2019-2020.

Vand
Der etableres nye vandledninger i vejene på Anlægsvej, Haraldsvej, Thyrasvej og Gormsvej. Vandstik udskiftes efter behov fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme
Der etableres nye fjernvarmeledninger på Thyrasvej. Fjernvarmestik udskiftes efter behov fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Separatkloakering
I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit ledningssystem.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.
Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloak-stik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik.

Status på projektet

Hovedkloakken på Anlægsvej er udført. Etablering af skelbrønde er lige begyndt

Vandledning + stik på Anlægsvej, Haraldsvej og Thyrasvej er udført med undtagelse af 1 på Thyrasvej. På Gormsvej mangler der et enkelt stik – hovedledningen er udført.

Fjernvarme i Thyrasvej mangler fortsat tilkoblingen til Prinsessevænget – Dette udføres i uge 38/39

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Michael S., Ingeniør og projektleder
Email: msim@ringstedforsyning.dk 

Rådgiver
Lyngkilde
Robin L., Afdelingsleder

Entreprenør
Gorm Hansen
Thomas N., Entreprenør og projektleder
Hjemmeside: www.gorm-hansen.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og vær først med de nyeste opdateringer og information om projektet.
Vi undsender et nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden fra anlægsarbejdet startes op i sommeren 2019, til det afsluttes i foråret 2020.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1: “Velkommen til nyhedsbrevet om projektet

Nyhedsbrev nr. 2: “Vi holder tidsplanen

Nyhedsbrev nr. 3: “Opdateringer for gravearbejdet – fjernvarme er etableret på Thyrasvej”

  • VERDENSMÅL

    VERDENSMÅL PÅ INSTAGRAM Ringsted Forsyning sætter fokus på verdensmålene i foråret 2020. Du kan følge med i vores arbejde med verdensmålene, og læse mere om hvordan vi konkret arbejder med dem i [...]

  • ET VELLYKKET PROJEKT

    ET VELLYKKET PROJEKT Projektet på de fire veje; Anlægsvej, Gormsvej, Haraldsvej og Thyrasvej i Ringsted har kørt bedre og hurtigere end planlagt. Projektet, der var sat til at skulle blive færdigt foråret [...]

  • BOLIGFORBEDRINGER OG KLIMATILTAG

    Klimatiltag i Ringsted Vi i Ringsted Forsyning vil gerne være med til at oplyse boligejerne om hvilke klimavenlige tiltag, som vi gør nu og i fremtiden. Derfor har vi valgt at bidrage med [...]

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her