KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

Projektet med klimatilpasning af Benløseparken

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har i samarbejde udarbejdet et projekt, der bedre kan sikre Benløseparken og lokalområdet mod store regnskyl, som forventes at komme i fremtiden.

Princippet i projektet er at regnvand ved mindre regnskyl bortledes via rør. Det betyder også at det første skyl, der afvasker salte, olierester mv. fra vejen håndteres i rør under jorden. Når det regner voldsomt kan vandet stuve op til lavninger i terræn og herfra ledes til større lavninger i Benløse Bypark. Herved føres vandet derhen hvor det kan gøre mindst mulig skade.

Fra Benløse Bypark planlægges det at lave en kanal eller regnvejrsådal ud igennem skovarealet, ud til engarealerne bag skoven, hvor vandet udledes på fremtidige ”våd-engs-arealer” inden endelig udledning til Benløse Bæk.

Du kan læse en mere detaljeret beskrivelse af byparken under tabben “Benløseparken”.

Projektledelse

Projektledere:
Ringsted Kommune
Elsebeth F.
Email: elfu@ringsted.dk

Ringsted Forsyning
Lasse P.
Tlf.nr. 6989 8048
Email: lsp@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Rambøll
Christian F.
Tlf.nr. 5161 5768
Email: crf@ramboll.dk

Borgermøde den 7. marts 2015 i Benløsecentret

Det er givet, at klimatilpasning i Benløse Bypark er sket i dialog med de lokale beboere og brugere af parken således, at deres ønsker og ideer er blevet tilgodeset, så vidt det er muligt. Det har også været hensigten med klimatilpasningsprojektet, at det skal bidrage til en forskønnelse af området.

Den 7. marts 2015 blev der afholdt et åbent hus arrangement i Benløsecentret med deltagelse af op imod 200 deltagere. På dagen var der mulighed for at få viden om det tiltænkte projekt, samt at komme med egne ønsker og ideer til den fremtidige indretning og brug af parken. Der var desuden mulighed for at deltage i en guidet tur i parken sammen med en ingeniør fra Rambøll, der har været kommunens og forsyningens rådgiver på projektet.

Forsyningen og kommunen modtog en masse gode ideer og forslag, som har givet grundlag for og inspiration til design og detailprojektering, af det nu færdige projekt.

Materialer fra arrangementet

En opsamling fra arrangementet, inklusiv de udstillede plancher mv., kan ses her.

Benløse Bypark blandt de 100 bedste klimaprojekter

Omdannelsen af Benløse Bypark er blandt 100 klimaprojekter, der skal inspirere og vise gode løsninger i kommunernes grønne omstilling.

Ringsted Kommunes og Ringsted Forsynings arbejde med at omdanne Benløse Bypark er blandt de 100 bedste klimaløsninger lavet af landets kommuner. Klimatilpasningen og omdannelsen af Benløse Bypark er med i Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommunerne.
Klima100 udgives af Realdania og Sustania.

Du kan læse Klima100 her.

Benløseparken

Benløse Bypark, et projekt der startede i 2013, er med stor inddragelse af Benløses borgere, nu (fra 2018) er resulteret i en skøn og naturberigende park, med plads til rolige og fordybende gåture, leg for børn og forældre og andre udendørsaktiviteter.

Klimatilpasningsprojekt

Bypark vil med de mange anlagte bassiner og regnvandskanaler, fungere som magasin for vand. Den sikrer borgere imod oversvømmelser af områderne omkring byparken, da nye regnvandsledninger vil lede vandet til byparken, så det kan opmagasineres i de mange anlagte bassiner, som du ser i parken. I midten af parken er der etableret en pumpe, som kan fordele vandmasserne til de forskellige bassiner..

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune vil løbende holde øje med udviklingen i byparken. Processen vil fortsætte med en løbende tilpasning af systemet. Således kan vi opnå de mest hensigtsmæssige og funktionelle løsninger, når vi under tæt opsyn holder øje med de mange forbedrede og innovative tiltag, som vi har etableret i Benløse Bypark.

Parkens merværdier – for store og små

I den ene del af parken, er der etableret en rolig og smuk tange, med et stimiljø rundt om de fem bassiner der, når de er fyldt med regn, fungerer som små søer. Her kan du gå en tur i ro og fordybelse. Vi har gjort plads til træerne, så de får lys og luft til at vokse og få blade på kronerne.

På græsarealerne er der plads til at man kan sidde om sommeren, og i hele parken er der sat bænke og skraldespande, så vi sammen kan holde byparken ren og pæn.

I Benløse Bypark er det etableret legeplads, kælkebakken er bevaret og udvidet og et biotop bassin er skabt. I biotop bassinet kan alle lege og bevæge sig rundt i naturen. I kan flytte rundt på træstammerne, holde øje med insekthotellet og ligge nye blade ind til dets mange beboere.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her