KLIMAVEJEN BØGEVEJ

Bøgevej er en klimavej. Det betyder at vejen er opbygget på en måde, så den kan opsamle det regnvand som falder på vejens overflade, og opbevare det under selve asfalten, som i et slags magasin. Derfra kan det langsomt løbe i den eksitserende regnvandsledning under vejen.
Bøgevej har fået lagt permeabel asfalt på vejen. Det er altså nu en permeabel vej. Det betyder også at der ikke er behov for at have vejriste langs siden af vejen, hvilket man oftest har på mange af Ringsted bys andre veje. Vejristene har den funktion at de tillader vandet at løbe ned i dem, og dermed fjerner regnvandet fra vejens overflade. Nu kan vejen “selv” fjerne regnvandet.

Hvor meget regnvand kan vejen tage?

Bøgevej kan, sammen med den allerede eksisterende regnvandsledning som ligger under vejen, håndtere det man idag kalder meget kraftig nedbør. Der er også medberegnet en ekstra sikkerhedsfaktor, som tager højde for at vi, grundet klimaforandringerne, i fremtiden vil se at meget kraftig nedbør betyder endnu mere regn, end hvad betegnelsen dækker over i dag.

I tilfælde af skybrud vil både regnvandsledningen og vejens magasin blive fyldt op, og vandet vil således begynde at løbe på vejens overflade. Vi har lavet et overfladeafløb på vejen, så vandet i sådan en situation vil blive ledt væk fra vejen og ned til de grønne arelaer i ådalen.

Gravearbejde i vejen i fremtiden

Hvis der i fremtiden skal laves gravearbejde i vejen, så er den udførende entreprenør forpligtet til at søge gravetilladelse hos Ringsted Kommune. Der vil i den forbindelse blive stillet krav og vilkår for arbejdets udførelse og den efterfølgende reetablering af vejen. På denne måde sikrer vi at vejen forbliver en klimavej, der kan håndtere den mængde vand, som er beskrevet ovenfor.

Drift og vedligehold

Ringsted Forsyning sørger for at vejen bliver spulet og suget 1 gang årligt. Denne procedure vil forebygge at vejens hulrum fyldes op og lukker til.

Vigtig viden – om brugen af vejen
Det er meget vigtigt, at der ikke bliver lagt jord, grus eller lignende materiale på vejen. Jord, grus mm kan udfylde de hulrum som er i vejen, og det kan simpelthen “stoppe vejen til”. Når vejens meget små huller er stoppet til, da vil regnvandet ikke længere kunne løbe ned i vejen. Det vil så begynde at ligge sig på vejens overfalde.Hvis der er behov for at opbevare jord, grus eller lignene i nærheden af vejen, så er det vigtigt at dette opbevares i en tæt membran, jernplader, pakket ind eller tilsvarende. Det skal også dækkes over. I tilfælde af regn, vil noget af materialet kunne blive skyllet ud på vejen.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her