Bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningen vedrørende tømning af bundfældningstanke er en afhentningsordning. Forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice afhenter slam på de tilmeldte adresser på faste årlige ruter.

2016 varsles rutetømningen direkte til grundejer forinden tømning. Tømnings uge og tankoplysninger fremgår desuden af et elektronisk system, som kan besøges via hjemmesiden her. Find linket til tømnings oplysninger på næste fane “Se hvornår din tank bliver tømt”.

Der opkræves et fast årligt gebyr for 1 årlig tømning af bundfældningstank samt behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Ekstra tømning af bundfældningstank bestilles af grundejeren selv, ved kontakt til forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på
tlf. 5761 3424.

Betaling for ekstratømning afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice.

Ændringer til planlagt årstømning aftales med ordningens administration Ringsted Forsyning
tlf. 6989 8000.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning: 

Regulativ_Bundfaeldningstanke

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Fjernvarme i Benløse

  Fjernvarme i Benløse Har du interesse i fjernvarme i Benløse? Vi undersøger lige nu, om der er stor nok interesse for fjernvarme i Benløse til, at vi kan udvide fjernvarmenettet hertil. Vi [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Ingen pesticider i drikkevandet i Ringsted

  Drikkevandskvalitet Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme