Bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningen vedrørende tømning af bundfældningstanke er en afhentningsordning. Forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice afhenter slam på de tilmeldte adresser på faste årlige ruter.

2016 varsles rutetømningen direkte til grundejer forinden tømning. Tømnings uge og tankoplysninger fremgår desuden af et elektronisk system, som kan besøges via hjemmesiden her. Find linket til tømnings oplysninger på næste fane “Se hvornår din tank bliver tømt”.

Der opkræves et fast årligt gebyr for 1 årlig tømning af bundfældningstank samt behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Ekstra tømning af bundfældningstank bestilles af grundejeren selv, ved kontakt til forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på
tlf. 5761 3424.

Betaling for ekstratømning afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice.

Ændringer til planlagt årstømning aftales med ordningens administration Ringsted Forsyning
tlf. 6989 8000.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning: 

Regulativ_Bundfaeldningstanke

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fugleperspektiv

  Vandrefalken kommer (måske) snart til Ringsted Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået et samarbejde om at få opsat en redekasse til vandrefalke på skorstenen ved Rønnedevej 7. Arbejdet er udført af [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kalkknuserforsøg – hvordan gik det?

  Opsummering på testforsøg med Kalkknuser Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted? Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme