Drikkevandskvalitet

Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider

Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er rent drikkevand, både nu og i fremtiden. Når vi etablerer en vandboring, sikrer vi, at den placeres forsvarligt og opfylder de krav, der er, i lovgivningen.
For at holde øje med sikkerheden og drikkevandskvaliteten i vores boringer, tages der jævnligt prøver af drikkevandet. Prøverne udføres og analyseres af Eurofins.

Vi har valgt, at vi vil være transparente, når det kommer til resultaterne af vores prøver. Både fordi vi mener, at man som vandforbruger bør vide, hvordan det står til med ens drikkevand. Men også fordi vi gerne vil vise dig, hvor høj en kvalitetssikring af drikkevandet vi sørger for og for at fortælle, at du modtager rent drikkevand, som forbruger hos Ringsted Forsyning.

Boringer, der tages ud af drift

Vi har I Ringsted Forsyning måtte tage to vandboringer ud af drift. Dette skyldes ikke, at der var pesticider i drikkevandet.

En boring har en levetid mellem 40 og 100 år. Vores boringer hos Ringsted Vand AS er mellem 80 og 110 meter dybe. De første 30-40 meter af borerøret går igennem et tykt lag ler og afsluttes herefter i en dybt kalklag. I de tilfælde, hvor vi har etableret erstatningsboringer, skyldes det oftest et sammenfald af boringen i kalklaget. Det kan også skyldes af en borepumpe sætter sig fast i borerøret.

Begge dele sker dog sjældent. Fordelen ved de dybe boringer er, at råvandet er meget rent.

Hvad viser vores prøver så?

I skemaet (billederne) herunder kan du se alle de stoffer, som vi tester for. Der kommer hele tiden nye krav til om, at vi skal teste for nye og flere stoffer. Derfor opdaterer vi listen løbende. Den liste du ser nu, er et øjebliksbillede af de stoffer, som vi tester for i dag.

Dataene stammer fra prøvetagning d. 4. juni 2021 og er foretaget på Havemølle Vandværk.

Pr. 1. juli 2021 skal vi teste for yderligere fire stoffer.

De gule markeringer indikerer de stoffer, som vi først begyndte at teste for, for 2 år siden.
<0,01 mikrogram/l betyder, at stoffet ikke kan påvises i vandet. Det vil sige, at det ikke er til stede i vandet.
Kravværdierne indikerer den grænse, man fra myndighedernes side har sat, at man maksimalt må have i vandet, hvis det skal bruges til drikkevand.

På billederne herunder kan du se måledata fra analyseprøverne som er omtalt i teksten.

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her