Renovering af e1500 kloakledning under banen ved Korsevænget

Ringsted Spildevand renoverer i sommeren 2020 en kloakledning, der er etableret i 1953, som en håndgravet tunnel bestående af specialfremstillede betonelementer.

Kloakledningen er den betydeligste kloakledning i Ringsted, idet den transporterer fælles-vand fra en meget stor del af kloak-oplandet nord for banen til det nu nedlagte Hybenvej Renseanlæg (ombygget til pumpestation) syd for banen.

Tunnellen (i det følgende kaldet ”e1500 ledningen”) er ellipseformet med et tværsnit på ca. 150 cm x ca. 80 cm.

Ledningen er 90 m lang og hvor ledningen krydser banen, er den dækket af 12 m. jord.

Den gamle ledning er slidt og trænger til at blive fornyet. Da ledningen ligger dybt i jorden under banedæmningen og har et helt særligt profil, kan man ikke bare lige grave ledningen op og lægge en ny. Pga. mange sten i dæmningen er det heller ikke nemt at bore en ny stor kloakledning igennem banedæmningen.

Renoveringen sker derfor ved at den ellipseformede tunnel fores indvendigt med en plastforing som alene (uden, at der indregnes styrke fra de gamle betonelementer) kan modstå belastningen fra den overliggende jord samt fra grundvand og togdrift. Når ledningen er foret, har den både bæreevne og levetid svarende til en helt ny kloakledning.

E1500 ledningen skal dog ikke kun fores, den skal også forlænges med ca. 45 m. på nordsiden af banedæmningen, således at den samlede længde af den ellipseformede ledning bliver på ca. 135 m.

Først etableres forlængelsen på de 45 m med specialfremstillede forme – derefter fores de 135 m ellipseformet ledning i én operation, således at der er ét langt ubrudt profil under den eksisterende banedæmning og Bane Danmarks matrikel.

For at udføre forlængelsen skal der graves i og tæt på banedæmningen. For at dette kan lade sig gøre, nedvibreres først en spunsvæg (københavnervæg), som holder på jorden.

Der kan ikke arbejdes, imens der løber kloakvand i ledningen. Derfor bliver de store mængder kloakvand overpumpet via store pumpeledninger, igennem gangtunnellen langs åen, til bassinerne på det tidligere Hybenvej renseanlæg.

Anlægsarbejdet udføres i perioden fra midt i maj til starten af juli 2020.

Entreprenør: Aarsleff A/S

Rådgiver: MOE

Snit fra Laserscanning af den ellipseformede tunnelledning. Bredde og højde varierer, men er på højeste sted 1500 mm og på bredeste sted 800 mm.

  • E1500 LEDNING

    Renovering af e1500 kloakledning under banen ved Korsevænget Ringsted Spildevand renoverer i sommeren 2020 en kloakledning, der er etableret i 1953, som en håndgravet tunnel bestående af specialfremstillede betonelementer. Kloakledningen er den betydeligste kloakledning [...]

  • LIVE STREAM – NY VARMEPUMPE

    OPSÆTNING AF NY VARMEPUMPE Ved at klikke på billedet, bliver du automatisk viderestillet til vores Youtube kanal, hvor du kan følge opsætningen af vores nye varmepumpe live VAGTTELEFONER [...]

  • CORONA VIRUS

    COVID-19: Ringsted Forsyning lukker Ringsted Forsynings administration er lukket for besvarelse af henvendelser ved fremmøde samt telefonisk for alle ikke-kritiske situationer indtil d. 8. juni 2020. Baggrunden for det er, at alle offentligt ansatte, [...]

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her