Strømpeforing af E1500 ledningen

Renovering af e1500 kloakledning under banen ved Korsevænget

Ringsted Spildevand renoverer i sommeren 2020 en kloakledning, der er etableret i 1953, som en håndgravet tunnel bestående af specialfremstillede betonelementer.

Kloakledningen er den betydeligste kloakledning i Ringsted, idet den transporterer fælles-vand fra en meget stor del af kloak-oplandet nord for banen til det nu nedlagte Hybenvej Renseanlæg (ombygget til pumpestation) syd for banen.

Tunnellen (i det følgende kaldet ”e1500 ledningen”) er ellipseformet med et tværsnit på ca. 150 cm x ca. 80 cm.

Ledningen er 90 m lang og hvor ledningen krydser banen, er den dækket af 12 m. jord.

Den gamle ledning er slidt og trænger til at blive fornyet. Da ledningen ligger dybt i jorden under banedæmningen og har et helt særligt profil, kan man ikke bare lige grave ledningen op og lægge en ny. Pga. mange sten i dæmningen er det heller ikke nemt at bore en ny stor kloakledning igennem banedæmningen.

Renoveringen sker derfor ved at den ellipseformede tunnel fores indvendigt med en plastforing som alene (uden, at der indregnes styrke fra de gamle betonelementer) kan modstå belastningen fra den overliggende jord samt fra grundvand og togdrift. Når ledningen er foret, har den både bæreevne og levetid svarende til en helt ny kloakledning.

E1500 ledningen skal dog ikke kun fores, den skal også forlænges med ca. 45 m. på nordsiden af banedæmningen, således at den samlede længde af den ellipseformede ledning bliver på ca. 135 m.

Først etableres forlængelsen på de 45 m med specialfremstillede forme – derefter fores de 135 m ellipseformet ledning i én operation, således at der er ét langt ubrudt profil under den eksisterende banedæmning og Bane Danmarks matrikel.

For at udføre forlængelsen skal der graves i og tæt på banedæmningen. For at dette kan lade sig gøre, nedvibreres først en spunsvæg (københavnervæg), som holder på jorden.

Der kan ikke arbejdes, imens der løber kloakvand i ledningen. Derfor bliver de store mængder kloakvand overpumpet via store pumpeledninger, igennem gangtunnellen langs åen, til bassinerne på det tidligere Hybenvej renseanlæg.

Ringsted Spildevand er i gang med at renovere den store e1500 mm fælleskloakledning, som går under banen mellem Korsevænget og Hybenvej. Ledningen er næsten 70 år gammel! og er opbygget som en ellipseformet håndgravet tunnel, bestående af specialfremstillede betonelementer.

Kloakledningen er den betydeligste kloakledning i Ringsted, idet den transporterer fællesvand (spildevand og regnvand) fra en meget stor del af kloak-oplandet nord for banen, til det nu nedlagte Hybenvej Renseanlæg (ombygget til pumpestation) syd for banen.

Ved strømpeforingen føres en glasfiber-”pose” ind igennem ledningen, hvor den pustes op og lægger sig på indersiden af tunnelen. Når den er hærdet af ved hjælp af UV-lys, har ledningen med den nye foring fået en ny bæreevne og levetid.

I videoen her kan du se det sidste af strømpen blive ført ind i ledningen.

Arbejdet udføres af firmaet Per Aarsleff A/S.

Projektledelse

Projektledere:
Ringsted Forsyning
Pernille K.
Tlf.nr. 6989 8043
Email: pkb@ringstedforsyning.dk

Anlægsarbejdet udføres i perioden fra midt i maj til starten af juli 2020.

Entreprenør
Aarsleff A/S

Rådgiver
MOE

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her