HOS RINGSTED FORSYNING ARBEJDER VI MED VAND, VARME OG SPILDEVAND

Vandforsyning

I vandforsyningen forsyner vi borgerne med godt og rent drikkevand. Her kan du se vores hovedopgaver:

 • Planlægning og etablering af vandforsyningsanlæg
 • Drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg
 • Vejledning og service til forbrugerne
 • Måling af vandforbruget til brug for afregning

Vandforsyningen skal økonomisk hvile i sig selv, hvilket betyder, at virksomheden hverken må give overskud eller underskud, når regnskaberne betragtes over en årrække.

Vandforsyningen dækker i dag 85% af vandforsyningen i Ringsted Kommune. De sidste 15% dækkes af private vandværker. Dem kan du læse mere om under ‘Private vandværker’.

Varmeforsyningen

I Varmeforsyningen forsyner vi borgerne med fjernvarme. Her kan du se vores hovedopgaver:

Planlægning og etablering af varmeforsyningsanlæg Drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg Vejledning og service til forbrugerne Måling af varmeforbruget til brug for afregning

Varmeforsyningen skal økonomisk hvile i sig selv, hvilket betyder, at virksomheden hverken må give overskud eller underskud, når regnskaberne betragtes over en årrække.

Varmeforsyningen dækker al kollektiv varmeforsyning i kommunen, hvilket svarer til 76% af behovet for varme og varmt vand. De sidste 24% dækkes af naturgas og individuel opvarmning.

Kloakforsyningen

Kloakforsyningen afleder og renser spildevand fra virksomheder og private husstande. Her kan du se vores hovedopgaver:

 • Give borgerne en god service.
 • Sikre at åer, søer og hav ikke bliver forurenede.
 • Sørge for at driftsforstyrrelser bliver udbedret hurtigst muligt.
 • Minimere følgeskader af driftsforstyrrelser.
 • Sikre at medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø.
 • Sørge for, at lugtgener fra kloakanlægget undgås.
 • Sikre, at vedligeholdelse sker miljømæssigt, teknisk og økonomisk optimalt.
BETALING

Takstoversigter for 2018 kan du hente her

Læs mere

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her