Vandrefalken kommer (måske) snart til Ringsted

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået et samarbejde om at få opsat en redekasse til vandrefalke på skorstenen ved Rønnedevej 7. Arbejdet er udført af Larz Printz.

Om det at bygge redekassen udtaler tømrer Lars Printz:

”Det var en sjov og anderledes opgave at få fra kommunen. Vi har malet redekassen i murstens-rød, så den passer med skorstenens farve og lagt perlesten i bunden af kassen for at lave et godt redested til vandrefalken. Det bliver spændende at følge med om og hvornår der kommer et ynglepar i kassen. Vi kører jo forbi redestedet dagligt”, fortæller Lars afslutningsvist.

Skorstenen, med den nye redekasse, efterligner vandrefalkens naturlige levesteder på grund af dens høje placering og gode mulighed for udsyn. Opsætningen sker som led i, at man i Ringsted Kommune ønsker at bidrage aktivt til forøgelse af ynglebestanden hos vandrefalken, der er en sårbar art, som kræver ekstra beskyttelse i de enkelte EU-medlemslande.

”Jeg synes det er et spændende projekt som Ringsted Kommune og Forsyning samarbejdet om. Der er få naturlige redepladser i Danmark, og vi har set andre steder at falkene gerne benytter redekasser. Hvis bare de placeres højt. Vandrefalkene kan sagtens tilpasse sig et liv i byen. Det bliver spændende at se om falkene vil yngle i Ringsted i fremtiden”, udtaler Inger Nielsen fra DOF-Ringsted.

Naturligt har vandrefalken kun få ynglesteder i Danmark. Den er især kendt som ynglefugl på Møns Klint, på Stevns Klint samt klipperne på Bornholm. Flere steder i Danmark yngler den dog villigt i redekasser. Det håber man på også vil ske i Ringsted.

Fakta:

  • Vandrefalken er verdens hurtigste dyr, som i sine styrtdyk efter bytte når op på hastigheder af 350-400 km/t
  • Den vil helst vil placere sin rede højt, og her er den høje skorsten på Rønnedevej forhåbentlig perfekt
  • Redekassen er opsat under skorstenstoppen på nord-øst-siden.
  • Vender redekassen mod syd risikerer ungerne at overophede på de varme sommerdage.

Begge billeder er taget af Margeir J. J. Hansen.

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her