RINGSTED ÅDAL

GÅTUR I ÅDALEN

Onsdag aften d. 30. maj 2018 afholdte Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune informationsaften, efterfulgt af en hyggelig og informativ gåtur i ådalen.

Vejret var skønt og solen skinnede flot ud over ådalen, imens Holger fra Niras, Pernille fra Forsyningen og Ståle fra Kommunen fortalte om planerne for første del, delområde A-B i helhedsplanen, af ådals-projektet.

I alt 55 borgere var tilstede og kom med gode og interesserede spørgsmål undervejs.

  

Regnvandet skal tilbage til naturen

Ringsted ådal er et vigtigt naturområde, som vi skal passe på. Det er et sted, som mange Ringsted borgere holder meget af. Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune ønsker at bidrage til at ådalen, også i fremtiden, er et dejligt sted at være.

Der etableres et forbassin og et hovedbassin i området ved Havemøllevej/Bjergbakken i sommeren og efteråret 2018.
Vandet tænkes som en helhed i Ringsted. De nye bassiner i ådalen skal håndtere det regnvand som kommer fra Torvet og midtbyen og føres gennem Klosterlunden og området ved Havemøllevej, til ådalen.

Bassinerne, som etableres i Ringsted ådal, sørger også for at de store mængder regnvand, som kommer fra byen, ikke overbelaster åen. Regnvandet opsamles i bassinerne, renses naturligt og ledes ud i åen.

Kom ud i naturen – flere muligheder for større glæde af ådalen

Det blev i løbet af aftenen fortalt, hvordan man ønsker at ådalen kommer til at se ud i fremtiden, samt hvordan flere borgere kan få endnu større glæde af ådalen.

På billedet her kan du se en visualisering af, hvordan ådalen kommer til at se ud i tørre og våde perioder:

  

Ståle fortalte, at der bliver etableret en kælkebakke, af den overskydende jord fra bassinerne, til glæde for familier og børn. De allerede forbedrede stier tilrettes.
Der laves en 2 meter bred gangbro over det nye hovedbassin, hvor man kan gå hen over vandet og nyde udsigten over ådalen, imens køerne græsser på den anden side. Yderligere etableres der også et WC og en natur-trim-plads.

Dyre – og plantelivet vil blomstre

Forud for projektet er der lavet en række undersøgelser, som sikrer at vi beholder og passer på den natur og det dyreliv, som er i Ringsted ådal. Dette har også ført til, at der inddrages mange initiativer i projektet for at forbedre forholdene for plante – og dyreliv.

På gåturen fortalte Holger blandt andet om hvilket dyre – og planteliv, man kan forvente at få (mere af) i femtiden.

Når hovedbassinet er fyldt til maksimal volumen i længere perioder, kan vi være heldige at flokke af rastende svaner, ænder og gæs i kortere perioder vil udnytte området. I yngletiden er det specielt viber, vi forventer vil blive mere talrige. Siden 1970’erne er bestanden af viber i Danmark blevet mere end halveret (DOF, Danmarks Fugle).
Når det nuværende regnvandsbassin udvides ved Havemøllevej og en del af krattet ryddes, kommer der mere lys ned. Med mere lys og en større vandflade vil der komme flere planter ind fx gul iris og vandmynte. Er vi heldige kommer der en undervandsvegetation af vandrøllike, der stikker små hvide blomster op gennem vandoverfladen.

I den sumpskov, der ligger ved foden af hovedstien fra Bjergbakken til Ådalen forventes det, at der ved udledning af vand fra hovedbassinet vil skabes en væsentligt mere varieret vegetation, i modsætning til den ensformige vegetation af brændenælde, der dominerer. Det skyldes, at nælde ikke trives, når det bliver mere fugtigt. I stedet kan der komme nye flotte planter som gul iris, vandmynte, kattehale og engkabbeleje.

   

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her