Et godt varmeforbrug

Brug varmen fornuftigt

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening.

Hvis du bruger fjernvarmen, som det anbefales i brochurerne, så får du:

 • En fornuftig varmeøkonomi.
 • Et godt og behageligt indeklima i lejligheden.

Hvis alle i ejendommen er med på ideen, er I fælles om at sikre:

 • Et bedre, samlet varmeregnskab for ejendommen.
 • Et renere miljø i lokalsamfundet.

I brochurerne, der er vist nedenfor, har vi samlet en række gode råd om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen.

En miniguide til et fornuftigt varmeforbrug

PDF med gode råd om varmen i din husholding

PDF med gode råd om varmen i din husholding

Ofte stillede spørgsmål om varme

Hvad er den optimale temperatur på det varme vand?

Temperaturen på det varme vand bør ikke overstige 50 grader C. Ved for høje temperaturer er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet, hvilket kan ødelægge vandvarmeren.

Hvad er fremløbstemperatur/returtemperatur?

Fremløbstemperaturen er den temperatur, som fjernvarmevandet kommer ind i anlægget med. Den ligger normalt mellem 75 – 85°C. Returtemperaturen er temperaturen på fjernvarmevandet, når det løber retur til fjernvarmeværket. Den skal ligge mellem 40 – 45°C.

Hvad er en sommerventil?

En sommerventil er en ventil, man lukker om sommeren, når man ikke behøver varme i radiatorerne.

Skal jeg slukke for cirkulationspumpen, når jeg lukker for sommerventilen?

Du kan godt slukke for cirkulationspumpen, når du lukker for sommerventilen. Det vil spare både el og varme. Du skal blot huske at tænde for pumpen en gang imellem, så de mekaniske dele i pumpen ikke sætter sig fast.

Kan vi lukke for varmen om morgenen, når vi går på arbejde?

Ja, men ikke for meget. Det kan nemlig vare længe at varme boligen op igen. I skal derfor skrue op med det samme, når I kommer hjem, så boligen kan blive varmet op, medens I laver aftensmad. Lad forsøg vise, hvor meget I kan skrue ned i dagtimerne.

Skal der også være varmt i soveværelset?

Ja, alle rum skal være opvarmede. Dog behøver alle rum ikke at have den samme temperatur. Hav for eksempel 21° C i stuen og 18° C i soveværelset.

Må vi ikke lukke for varmen i rum, vi aldrig bruger?

Nej, det har bygningen ikke godt af. Hold mindst 14° C i alle rum.

Hvordan virker termostatventiler?

Det ene øjeblik er radiatoren varm, det andet øjeblik er den kold, og pludselig er den varm foroven og kold forneden. Termostatventilerne åbner og lukker for varmen helt af sig selv og styrer temperaturen i lejligheden.

Hvordan indstiller jeg termostatventilerne?

Når du vil indstille dine termostatventiler, skal du placere et termometer i rummet i 1½ meters højde på en indervæg. Begynd med at stille termostatventilen et sted mellem tallene 3 og 4. Hvis denne indstilling giver den rette temperatur i rummet, skal du fremover kun stille på den, når du lufter ud. Er det for koldt, drejer du op lidt ad gangen og modsat, hvis det er for varmt. Vær opmærksom på, at der kan gå mellem 1 og 2 timer, før reguleringen kan mærkes i rummet.

Hvor meget skal jeg lufte ud i min bolig?

Luft ud 2 eller 3 gange i døgnet på følgende måde: Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre i omkring 5 minutter. Luk derefter alle vinduer og døre igen, og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling som før.

Må vi skrue helt ned for varmen, når vi tager på vinterferie?

Nej, det har bygningen ikke godt af. Hold en temperatur på mindst 14° C i alle rum.

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i mit varmeanlæg?

Det er altid en god ide at undersøge, om du selv kan afhjælpe fejl.

Du kan bruge nedenstående skema til at finde fejlen. Lykkes det ikke, skal du kontakte din vvs-installatør eller varmeforsyningen.

Fejl i fjernvarmeanlægget

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

Ingen eller for lidt varme Luft i anlægget (rislelyde) Radiatorer udluftes ved luftskrue
Radiatortermostatventil sidder fast Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling
Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg) Kontakt tændes – udskift eventuelt sikring
Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg) Regulator skrues op
Trykdifferensregulator indstilles til for lavt drivtryk eller er defekt. Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper dette ikke, kontakt da vvs-installatør.
Tilstoppet snavssamler Renses af vvs-installatør
Manglende varmt vand Koldtvandsforsyningen afbrudt
Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand Ventilen bevæges (motioneres) – genindstil til en højere værdi
Luft i vandvarmer Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes
Kalkaflejringer i vandvarmer Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatør
Støj, susen, Susen, Rislen Forkert indstillet trykdifferensregulator Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad vvs-installatøren gøre det
For højt pumpetryk (pumper findes ikke på alle anlæg) Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk
Luft i anlægget Radiatorer udluftes ved luftskrue
Utætheder Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud Luk hovedhanerne og kontakt vvs-installatør
Dårlig afkøling Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald vvs-installatør
Uens indstillede radiatortermostater Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)
 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til RingstedMed Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen med en lang [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kalkknuserforsøg – hvordan gik det?

  Opsummering på testforsøg med Kalkknuser Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted? Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Ny faktura fra Ringsted Forsyning

  Ny faktura fra Ringsted Forsyning udsendes efter fejl i varmeafregning I forbindelse med årsafregningen hos Ringsted Forsyning A/S, har teknikken bag årskørslen drillet. Der er derfor genereret en forkert varmeafregning. Det var [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her