UDBUD AF HALMLEVERANCER

Er du landmand og vil du sælge dit halm til os?

Udbuddet gælder for halm til:

 • Ringsted Halmvarmeværk
 • Slagelse Kraftvarmeværk
 • Halskov
 • Masnedøværket
 • Haslev Kraftvarmeværk
 • St. Merløse Varmeværk
 • Der kan tilbydes halm til alle 6 værker eller til enkelte af værkerne.

Leverancerne kan ske ab gård eller an værk og kontrakterne kan gælde for 1 år eller 3 år.

Tilbud afgives ved at fremsende udfyldt og underskrevet tilbudsskema pr. e-mail eller post.

Blandt de indkomne tilbud vil forsyningsselskaberne i fællesskab udvælge og fordele halm til de 6 værker, således at behovet dækkes på den mest optimale måde, også økonomisk set.

Følgende dokumenter skal læses:
 • Udbudsbrevet kan hentes via denne link, klik her.
 • ”Principper for indkøb af halm” som beskriver på overordnet niveau hvordan halmen udbydes, krav til tilbud og evaluering af tilbud. Klik her.
 • ”Standardvilkår…” som beskriver mere nøjagtigt fælleskrav og betingelser for leverancerne, Klik her.
 • ”Udbudsbetingelser..” som bl.a. beskriver mængder som udbydes, forhold til eksisterende kontrakter, købers navn og leveringssteder, askeforhold, tidsplan, fremsendelse af tilbud og prisregulering. Klik her.
 • ”Tilbudsskema” som skal anvendes ved afgivelse af tilbud. Klik her.
 • ”Vejledning…” som giver en nøje vejledning i udfyldelse af tilbudsskema. Klik her.
 • ”Tro og love erklæring …” som skal anvendes af Storleverandører af halm. Klik her.

Vi varetager administrationen for Ringsted Varmeforsyning og ser frem til et godt samarbejde med dansk landbrug som energileverandør.

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her