KAGSTRUP, OTTESTRUPVEJ M.FL.

Projektet

Vi kloakerer i 2019 i områderne Kagstrup, Ottestrupvej, Farendløse Enghave mfl.

På de to kort herunder, kan du se hvor vi graver ifm projektet.

         

Kloakering

Vi kloakerer på åbent land. Kloakeringen er en del af Spildevandsplanen, der arbejder på at sikre vores vandmiljø i søer og åer, samt vores grundvand. Kloakeringen sikrer at vi holder vandet rent, også i fremtiden. Det er vigtig for klimaet og sikrer rent drikkevand i fremtiden.

Der etableres tryksat kloakering dvs. at du som ejer får enten en pumpebrønd eller en skelbrønd, og selv skal stå for håndtering af regnvandet på din grund.

Du kan se hvor vi allerede har etableret kloakering, og planlægger at gøre det, på dette interaktive kort.

Du kan se en illustration af det tryksatte kloaksystem på tegningen herunder.

Borgermøde

Vi har afholdt borgermøde om kloakering i det åbne land 2019.

Se PowerPoint præsentationen fra borgermødet d. 23. august 2018 her.

Projektleder:

Ringsted Forsyning A/S
Lis L.
Tlf. nr.: 6989 8042
E-mail: info@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:

MOE
www.moe.dk

Entreprenør:

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her