Test af kalkknuser i Vigersted

Hvad er en kalkknuser?

Kalkknuseren er en maskine, som påvirker det gennemstrømmende vand, så kalkkrystallerne i vandet omstruktureres og mister evnen til at danne kalkaflejringer på samme måde, som inden brugen af kalkknuseren.  Kalkknuseren kræver ingen løbende vedligeholdelse eller brug af miljø belastende kemikalier.

Kalkknuseren frigiver energi i mødet med vandmolekylerne, hvilket påvirker fordelingen af de forskellige molekyler, som vandet består af. Denne omfordeling af molekylerne ændrer også kalkens krystalstruktur, så den ændrer karakter til noget, hvormed kalken ikke kan binde sig til hinanden som før, hvormed drikkevandet minder om blødt vand.

Positiv indvirkning på helbredet

Kalken fjernes ikke fra vandet med kalkknuseren, men ændrer blot struktur. Således bibeholdes de positive helbredsmæssige egenskaber af kalk i vandet.

Skader ikke miljøet

Driften af kalkknuseren kræver kun et meget begrænset elforbrug. Til gengæld spares miljøet for et reduceret el- og kemikalie-forbrug hos den enkelte husstand samt elforbruget på rensningsanlægget.

Test af kalkknuser i Vigersted

Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et testforsøg i Vigersted med Amtech Kalkknuser, besluttede vi at afprøve en anden type kalkknuser i Vigersted, for at se om denne fungerer bedre.

Ringsted Forsyning A/S igangsætte forsøg med kalkknuser torsdag i uge 35. Forsøget løb 3 måneder frem.

Bliver min husstand påvirket af kalkknuseren?

Alle borgere, der får vand fra Vigersted Vandværk (VAND A/S) og som bor i Vigersted, blev påvirkede af forsøget med kalkknuseren.

Ved du ikke hvilket vandværk du får vand fra? Find ud af det her: find mit vandværk link

Dette bør du være opmærksom på

Ifølge producenten af kalkknuseren, bør du være opmærksom på følgende i din husholdning.

Kalkknuseren gør at kalken ikke binder sig til vandet, men vil bundfældes. Du kan opleve at den gamle kalk fortsat sidder rundt omkring på fx glas eller vandhanen. Dette skal renses i bund, før du kan se et resultat i de efterfølgende 3 måneder med test.

Behovet for mindre sæbe:

  1. Det er en god ide, at bruge mindre opvaskepulver i maskinen. Halver tabs, hvis du bruger disse. Salt og afspændingsmiddel skal ikke reduceres.
  2. Det er en god ide, at el-kedlen fyldes med vand der minimum dækker varmelegemet.
  3. Det er en god ide, at reducere mængden af vaskepulver ved tøjvask.

Rens dine riste, filtre mm.

Da kalken i vandet bundfældes, kan der i starten være behov for, at du renser dine filtre, riste og lign. grundigt. Dette skyldes at den kalk, som tidligere har sat sig fast, nu vil give slip, og derfor skabe potentielle proper, som kan fjernes.

Vi har brug for din hjælp – deltag og vind en købmandskurv

Spørgeskemaundersøgelsen er nu afsluttet, og der kan ikke laves flere besvarelser. Vi takker alle for jeres deltagelse.

Vi er nu ved at gennemgå testresultaterne for forsøget med en ny type kalkknuser i Vigersted.

Hvorfor har vi valgt kalkknuseren?

Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet. Kalkknuseren sender lydbølger ud i vandet, som ændrer kalkens struktur, således at den ikke aflejres på armatur, gulv, spejl og lign.

Kalkknuseren er ikke sundhedsskadelig, og da kalken stadig er i vandet, får man gennem sit postevand fortsat den kalk man har behov for, og fik før opsætningen af kalkknuseren.

Hos Ringsted Forsyning ser vi en stor fordel i at forhindre kalkaflejringer – særlig for miljøet. Kalk kan være svært af fjerne og kræver ofte kemikalier, når det skal fjernes under rengøringen. Når kalken ikke længere aflejres som før, vil behovet for brug af kemikalier mindskes.
Yderligere mindskes forbruget af sæbe, vaskemiddel, opvasketabs og lign. da vandet, efter behandling med lyd, fungerer som blødt vand.

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

De færre kemikalier i forbindelse med rengøring, opvask og tøjvask er godt for din sundhed. Det mindsker kontakten med kemikalier, særligt skrappe kemikalier som kan være nødvendige ved fjernelse af kalkaflejringer, og det mindsker behovet for meget sæbe ved vask. Vaskemiddel kan sætte sig i tøjet og på den måde komme i kontakt med huden, når du har det på.

Det anbefales altid, at bruge vaskemidler og rengøringsmidler som f.eks. er svanemærkede, astma-allergi -eller ECO-labelled.

Verdensmål nr. 13 – Klima

Når man anvender rengøringsmidler, sæbe og lign, skyldes det ud som spildevand. Spildevandet ledes til rensningsanlægget, hvor vandet gennemgår flere processer indtil det er så rent, at det kan sendes ud i naturen.

Indeholder spildevandet mange kemikalier, forringer det rensningen og fordyrer den. På rensningsanlæggene i Ringsted Kommune anvender vi biologisk nedbrydning. Bakterierne kan ikke lide kemikalierne, og det forlænger derfor rensetiden, hvilket gør, at vi skal bruge mere strøm. Selvom vi har meget høje krav til vores rensning af spildevandet og meget skærpede kriterier for værdierne i vandet, inden det må udledes, så kan vi ikke fjerne alt fra vandet.

Derfor er det godt for miljøet, at der kommer færre kemikalier i spildevandet.

Verdensmål nr. 14 – Livet i havet

Livet i havet påvirkes af det vandmiljø, vi har i åer og søer. Derfor er det vigtigt, at der ikke udledes næringsstoffer og kemikalier til vandet. Når du bruger færre kemikalier, sæber og lign. i din husholdning, vil det forbedre rensningen af spildevandet og dermed også vandkvaliteten i åer, søer og hav.

Du kan læse mere om vores arbejde med verdensmål her: Ringsted Forsyning verdensmål link

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her