Opsummering på testforsøg med Kalkknuser

Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted?

Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det tid.

I forhold til vores testforsøg og spørgeskemaundersøgelse ifm. Kalkknuseren i hhv. Ringsted og i Vigersted, kan vi fortælle, at der pågår fortsat dialog med 2 leverandører, så der kan forelægges et projekt for bestyrelsen i Forsyningen.

Ringsted Kalkknuser forsøg

Specifikt for Ringsted gør sig gældende, at refenceområdet var ca. 3 – 5 km fra vandværkerne: Havemøllevej og Tystevad.

Forsøget kørte over 3 måneder i sommeren 2020. Ringsted Forsyning modtog 223 tilbagemeldinger i den online spørgeskemaundersøgelse, som kørte samtidigt med forsøget.

Fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi se, at = 59 % af deltagerne ikke har oplevet hverken negativ eller positiv effekt fra kalkknuseren. 39 % har svaret, at de har haft en god og gavnlig effekt af kalkknuseren. 2 % har svaret, at de havde en dårlig oplevelse. Heraf kan benævnes, at der opstod plamager forårsaget af den da løsrevne kalk, som skulle fjernes.

Vigersted kalkknuser forsøg

Forsøget kørte i 3 måneder i efteråret 2020. Ringsted Forsyning modtog tilbagemeldinger fra 48 husstande.

Fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi se, at = 27 % af deltagerne ikke har oplevet hverken negativ eller positiv effekt fra kalkknuseren. 35,5 % har svaret, at de har haft en god og gavnlig effekt af kalkknuseren. 37,5 % har svaret, at de ikke har følt sig i stand til at vurdere, om de har/ikke har oplevet en effekt af kalkknuseren.

Om forsøg med kalkknuser metoden

Kalkknuseren er et elektronisk styret kalkbehandlingsanlæg, som grundlæggende består af elektromagneter der via magnetfeltet omkring røret påvirker det gennemstrømmende vand, så kalkkrystallerne i vandet omstruktureres og mister evnen til at danne kalkaflejringer på samme måde, som inden brugen af Kalkknuseren. Den fjerner altså ikke kalken fra vandet, men ændrer dens struktur. Kalkknuseren kræver ingen løbende vedligeholdelse eller brug af miljø belastende kemikalier.

Påvirkningen fra Kalkknuseren frigiver energi i mødet med vandmolekylerne, hvilket påvirker fordelingen af de forskellige molekyler, som vandet består af. Denne omfordeling af molekylerne ændrer også kalkens krystalstruktur, så den ændrer karakter til noget, hvormed kalken ikke kan binde sig til hinanden som før, hvormed drikkevandet minder om blødt vand, selvom mængden af kalk er den samme.

Vandhane billede fra hjemmesiden pexels.com
VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her