Klimatilpasning

Ringsted Forsyning som klimatilpasser

Hos Ringsted Forsyning arbejder ikke bare med kloakker og rør.
Vi laver også rigtig meget klimatilpasning, ofte i samarbejde med Ringsted Kommune.

Klimatilpasning handler om at forebygge konsekvenserne af fremtidens kraftigere regnhændelser. I fremtiden forventes det at sommerens regnhændelser bliver væsentligt kraftigere end i dag – vi taler f.eks. om skybrud eller 100-års-regn. Ofte vil de blive så kraftige at kloakkerne lagt i rør ikke længere kan følge med. Om vinteren kan vi forvente mere vand end i dag om end ikke som skybrud

Når kloakkerne ikke kan følge med er det nødvendigt også at tage byens overflader i brug og søge at tilbageholde hvor byens rum tillader det og styre vandet derhen hvor det ikke gør skade.

Vi arbejder med klimatilpasning ud fra en vision om at vi skal sikre rettidighed og synergi i vores arbejde. De ændrede og kraftigere regnhændelser vil indtræde hyppigere og hyppigere år og måske først rigtigt træde igennem som noget vi betragter som almindeligt om 10, 20, 30 eller 50 år.
Når vi arbejder med nødvendige renovering af de slidte spildevand, vand,  fjernvarmeledninger og/eller separatkloakerer, er det oplagt også, at overveje om der om der samtidig skal tages hånd om forventelige fremtidige skader som følge af klimaændringer. Hvis i forvejen skal ud og grave i dag, skal vi også forholde os til hvad der eventuelt skal laves i fremtiden, og gøre dette til en del af projektet nu. Det kalder vi rettidighed.

Rør er vanskelige at gøre større når de først er gravet ned. Og når vi forventer at rørene skal holde i 75-100 er det ikke hensigtsmæssigt at grave dem op når vejret pludselig viser os at nu er de for små. Løsninger lavet på terræn er ofte lette at udvide og tilpasse hvis det viser sig nødvendigt. Men allerede i dag søger vi at dimensionere dem så de kan rumme det der forventes at være en voldsom regn om 50-100 år.  Vi vil både værne om og forbygge i dag, i stedet for at vente til, at skaden er sket.

Ringsted Kommune har i år 2011 udarbejdet og publiceret en klimaplan for Ringsted Kommune. Det er med udgangspunkt i denne, i vores spildevandsplan og tillæg samt visioner om at kombinere byudvikling, trafiksikkerhed og andre merværdier, at vi projekterer anlægsprojekterne. Vi vil gerne skabe synergi imellem de mange værdier, der kan arbejdes med i et projekt, frem for bare at levere det helt basale (hvad vi i fagsprog kalder serviceniveau).

Du finder links til dokumenterne her:

Klimaplan for Ringsted Kommune link

Spildevandsplan link

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fugleperspektiv

  Vandrefalken kommer (måske) snart til Ringsted Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået et samarbejde om at få opsat en redekasse til vandrefalke på skorstenen ved Rønnedevej 7. Arbejdet er udført af [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kalkknuserforsøg – hvordan gik det?

  Opsummering på testforsøg med Kalkknuser Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted? Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme