KLOSTERALLÉEN MFL.

Kort om projektet

Ringsted Forsyning A/S renoverer forsyningsledninger på Havemøllevej, Klosteralléen, Hækkerupsvej, Vermehrensvej og Graversensvej i løbet af 2018-2019.
Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger. Anlægsarbejdet starter i foråret 2018 og afsluttes i efteråret 2019.

Vand

Der etableres nye vandledninger i vejene på Havemøllevej, Klosteralléen, Hækkerupsvej, Graversensvej og Vermehrensvej. Vandstik udskiftes efter behov fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger i vejene på Havemøllevej, Klosteralléen og Hækkerupsvej. Fjernvarmestik udskiftes efter behov fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Kloak

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit ledningssystem.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, renoveres eller udskiftes, og vil i fremtiden kun føre spildevand.
Alle ejendomme får et nyt regnvandsstik ført ind på grunden. Det gamle kloak-stik udskiftes/renoveres efter behov og bliver frem over et spildevandsstik.

Projektledelse

Ringsted Forsyning:
Pernille K., projektleder – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8043
Email: pkb@ringstedforsyning.dk

Tarek E., projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 6989 8032
Email: tel@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
MOE
Peder M., byggeleder
Tlf.nr. 2177 2963
Email: pgma@moe.dk

Entreprenør:
Holbøll
Ole T., Projektleder
Tlf. nr. 5159 2420
Email: OTP@holboell.dk

Byggeplads: v/Hækkerupsvej 9

Borgermødet – præsentationen og spørgsmål/svar

Du kan se præsentationen, som blev vist til borgermødet d. 08-03-2018 her.

Spørgsmål 1: Hvordan med adgang for handicappede?

Der laves en aftale i det konkrete tilfælde. Kontakt os hvis der er særlige hensyn, der skal tages. Så kan vi få det med i planlægningen. Du kan kontakte os via e-mail på pkb@ringstedforsyning.dk eller tlf. 69 89 80 43.

Spørgsmål 2: Hvad er gamle fjernvarmeinstallationer?

Generelt regnes med en levetid på 20 år, for fjernvarmeinstallationer.

Spørgsmål 3: Hvornår er projektet afsluttet?

Hele projektet forventes afsluttet i efteråret 2019. Der er forskellig fremdrift ift. de forskellige ledningsarter. Fjernvarmearbejde udføres ikke i fyringssæsonen (fra oktober til april). Kloak- og vandledningsarbejde kan lukkes ned i den koldeste vinterperiode.

Spørgsmål 4: Afsluttende arbejde i haver mm – hvem afgør hvornår det er færdigt?

Det foregår altid i samarbejde med den enkelte lodsejer.

Spørgsmål 5: Er der en detailtidsplan for de enkelte etaper/vejstrækninger?

Entreprenøren er valgt for kort tid siden, så udformning af detailtidsplan er én af de første opgaver, han har fået.

Spørgsmål 6: Slidlag – bliver det ”kun” i udgravningerne, eller i fuld bredde?

Der bliver kun udlagt slidlag i de opgravede arealer. Med undtagelse af Mosevænget som får fuld slidlag.

Spørgsmål 7: Er det muligt at kunne koordinerer opgravningen for kloak på egen grund, med opgravningen for fjernvarme?

Det er 2 forskellige opgaver, som skal holdes adskilt ift. ansvarsfordeling mm. Men giv os besked, hvis der er indgået aftaler. Forholdene omkring reetablering på privat grund, efter fjernvarmearbejder, kan aftales nærmere.

Spørgsmål 8: Andre ledningsejere: er den nogen, som skal have lavet noget samtidigt?

Der har været afholdt ledningsejer-møde, hvor alle nuværende ledningsejere var inviteret. Der er ikke umiddelbart nogen, der har planer for deres ledninger i området samtidigt.

Spørgsmål 9: Hvor længe lukkes der for fjernvarmen af gangen?

Fjernvarmen til den enkelte forbruger, lukkes én dag.

Separatkloakering – hvad er det?

Separatkloakering er kloakering, hvor man adskiller regnvand og spildevand fra hinanden.
Regnvandet kan nu indgå som en naturlig del af jorden igen, hvor det indgår i det naturlige vandkredsløb i det opland, hvor det er faldet som regn.

På tegningen kan du se en simpel illustration, af de to typer kloakering:fælleskloakering og separatkloakering.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1 – 9 marts 2018: Læs her.

Nyhedsbrev nr. 2 – 13 april 2018: Læs her

Nyhedsbrev nr. 3 – 15 juni 2018: Læs her

Nyhedsbrev nr. 4 – 21 september 2018: Læs her

Nyhedsbrev nr. 5 – 29 oktober 2018: Læs her

Nyhedsbrev nr. 6 – 21. december 2018: Læs her

Nyhedsbrev nr. 7 – 10. marts 2019: Læs her

Du tilmelder dig nyhedsbrevet om projektet her.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her