Målinger

I oversigten kan du se vandkvaliteten fra Ringsted Vand A/S i 2019

Parameter Enhed  Resultat fra Resultat til Højst tilladelige værdi
Temperatur °C 8,4 10,5 max. 12
Ledningsevne mS/m 60 81 min. 30
Reaktionstal pH 7,4 7,8 8,5
Opløst ilt mg O2/l 6,5 10,5 min. 5
Nitrat mg NO3/l 0,3 2,7 max. 50
Nitrit mg NO2/l 0,005 0,008 max. 0,1
Fluorid mg F/l 0,13 0,52 1,5
Chlorid mg Cl/l 20 140 max. 300
Bicarbonat mg HCO3/l 270 396 min. 100
Sulfat mg SO4/l 10 110 250
Ammonium mg NH4/l 0,0065 0,025 0,05
Natrium mg Na/l 15 90 175
Calcium mg Ca/l 85 120 < 200
Magnesium mg Mg/l 8,3 25,4 50
Jern mg Fe/l < 0,01 0,1 0,2
Mangan mg Mn/l < 0,005 0,008 0,05
Total hårdhed °dH 17 21 30
Farvningsgrad Pt 3,5 6,5 15
Turbiditet FTU 0,1 0,3 0,5
Inddampningsrest mg/l 388 620 1.500
NVOC mg C/l 0,9 2,3 4
Aggressiv kuldioxid mg CO2/l < 2 2
Bakterier antal / 100 ml 0 0 0
Kimtal 22°C antal / ml 0 20 200
Kimtal 37 °C antal / ml 0 2 5
 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Ingen pesticider i drikkevandet i Ringsted

  Drikkevandskvalitet Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme