Klimatilpasning

Merværdier

Hvad er merværdier?

Merværdi er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, miljø, klima, flora og fauna, når vi blandt andet laver projekter i Ringsted.

Det kan være at man samtænker trafiksikkerhed og klimatilpasning, samt hvordan mere vand og natur i bybilledet kan gavne både psyke og fysik hos de beboere og passerende, som bor eller færdes i området.

Merværdien opnås f.eks. når et regnvandsbassin, der kun bliver brugt ved kraftige regnhændelser, kan bruges som lokal fodboldbane når det er tørvejr. Når et regnvandsbassin kan indrettes på en måde så det bliver et bedre levested for padder, insekter og fugle. Når et fladbundet trug i vejkanten kan bruges som element i en indsats på at nedsætte farten på vejen eller når indretningen af regnvandsrender og lignende kan medvirke til at forny byens rum. Opgaven er at søge de løsninger der afhjælper problemerne med regnvandet og samtidig skaber værdier der er velkomne og relevante i det område hvor de bliver etableret.

Merværdi kan også opnås ved at regnvandsløsninger bliver til læringsmuligheder. Når regnvandsløsningerne kan blive brugt til en fortælling og undervisning om f.eks. vandets kredsløb, vandløb, byens kloakker mv.

Merværdien kan nogle gange opnås alene ved indretningen af det ”teknisk anlæg”. Andre gange kan merværdien opnås ved at kommune og forsyning samtænker deres indsatser for håndtering af regnvand og udvikling af byen.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Ingen pesticider i drikkevandet i Ringsted

  Drikkevandskvalitet Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme