Nørregade

Projektet

Ringsted Forsyning A/S har udført klimasikring, samt renoveret forsyningsledninger i Nørregade i løbet af 2018-2019.
Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger. Anlægsarbejdet startede i foråret 2018 og blev afsluttet i sommeren 2019.

Vand

Der er etableret nye vandledninger i Nørregade fra nr. 25 til 49. Vandstik blev udskiftet efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der er etableret nye fjernvarmeledninger i Nørregade fra nr. 16 til 46. Fjernvarmestik blev udskiftet efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Klima

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi har lagt en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, er blevet udskiftet og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra.

Alle ejendomme har fået et nyt spildevandsstik ført frem til grunden. Regnvand fra vejen og fra facaderne ud mod Nørregade bliver håndteret på overfladen, inden det ledes ned i den nye regnvandsledning.

Projektledelse

Ringsted Forsyning:
Thomas F., Ingeniør – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8046
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Tarek E., Projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 6989 8032
Email: tel@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Rambøll
Christian F.
Tlf.nr. 51615768
Email: CRF@ramboll.dk

Entreprenør:
Arkil A/S
Palle Boye

Borgermøde – Overordnede planer og etaper for Nørregade

Første borgermøde blev afholdt d. 05-03-2018 kl. 18-20 på Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.

Du kan se præsentationerne, som blev vist på borgermødet her: Torvet og Nørregade og Plan for borgermødet.

Vi afslutter

Nørregade er pr. d. 28.06.19 åben for trafik.

Klimasikring

Vi har arbejdet med klimatilpasning af Nørregade og Markedspladsen. Projektet er forbundet med projektet på Ringsted Torv, hvor der er etableret regnvandsbassiner og lavet byfornyelse samt begrønning.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod Nørregade og Torvet, samt vandet fra vejen og pladsen, afledes på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre.

En stor del af vandet ledes til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan afledes til et nedstrøms afløbssystem når der igen er plads i systemet. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Du kan læse mere om ådalsprojektet her.

Du kan læse mere om projektet på Ringsted Torv her.

Det Samlende Torv

Projektet på Nørregade er tredje etape (ETAPE 3) i et større projekt, hvor vandet i Ringsted skal tilbage til naturen. Det er også en del af ønsket om byfornyelse, hvor de tre dele af midtbyen (Nørregade, Torvet og Klosterlunden) skal skabe ‘Det Samlende Torv’. Nørregadeprojektet blev færdiggjort sommeren 2019.

ETAPE 1, som omhandler Klosterlunden, er etableret i 2016.

ETAPE 2, som omhandler ombygning af Torvet, er ligeledes udført i 2017 og 2018.

Lørdag d. 6. juli 2019 fejrede vi åbningen af Nørregade

Åbning af Nørregade

Fredag eftermiddag d. 5. juli 2019 åbnede Nørregade for gennemkørende trafik. Hermed står vi over for åbning og ibrugtagning af Nørregade; den tredje og sidste del af i alt tre delopgaver af ”Det Samlende Torv”.

”Arbejdet på Nørregade afslutter projektet med det Samlende Torv i Ringsted bymidte. Nørregade og Torvet er gode eksempler på, hvordan Ringsted Forsyning arbejder med regnvand. På Nørregade og Torvet har regnvand en rekreativ funktion, mens vi sender regnvandet tilbage til den naturlige cyklus, når det udledes i Ringsted Å. Samtidig opbevares regnvandet ved store mængder nedbør i kanaler og bassiner blandet andet på Torvet og i Klosterlunden, så det ikke overbelaster vores kloakker eller skaber oversvømmelser” – Fortæller Janne Hansen, direktør i Ringsted Forsyning.

Ringsted Forsyning fejrede det med et særligt åbningsarrangement.
Arrangementet, der både var en fejring af Nørregadeprojektets åbning og startskuddet på Sommer Jazz i Ringsted, bød på aktiviteter og underholdning for alle.

Åbningsprogrammet lørdag d. 6. juli:

Om formiddagen stod den på underholdning og vandsjov for børn og barnlige sjæle. Her kunne børnene se bordtennisbolde flyde i vandet, ned igennem  bowlerne på Torvet. På denne måde synliggøres vandets forløb, og vi kunne konstatere at systemet, der blandt andet skal opbevare regnvand og medhjælpe til sikring imod oversvømmelser, virker som det skal. Bagefter kunne børnene kælke på vandrutsjebane i Klosterlunden.

Sadik Topcu, medlem af byrådet og bestyrelsesformand hos Ringsted Forsyning, åbnede for eftermiddagens arrangement med sin åbningstale. Han afsluttede med med en bøn til Ringsteds borgere:

“Projekterne med såvel klimatilpasning og separering af Ringsted by, skal fortsætte og sikre Ringsteds borgere mod oversvømmelser og forurening med spildevand. Derudover har det mange gevinster for naturen og driften. Vi kan med stolthed fortælle til vores børn og børnebørn at vi er i gang med at forberede vores by til fremtiden. De skal forhåbentlig ikke grave og lave nye kloakeringer de næste 70-100 år, for det gøre vi for dem. Fornyelsen af vores centrale del af byen vil forhåbentlig også fastholde OG tiltrække endnu flere handlende og liv i bymidten til glæde for alle. Jeg har et håb og en bøn til jer alle:
Tag godt i mod vores nye bymidte. Pas på det vi har fået. Brug det og nyd det ” 

Om eftermiddagen trodsede mange Ringsted borgere regn og kulde, og mødte op til Jazz og swing musik med After Beat og senere Nola Tribute.

Sadiks tale

Du kan læse Sadiks tale her:

Sadiks tale åbning af Nørregade 2019

Du kan også lytte til hans åbningstale i denne lydfil:

Nyhedsbrev

Vi har løbende sendt nyhedsbreve ud om projektet. Du kan læse dem her:

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her