Hvad koster det?

Medlemskab

Hvis du vælger kontraktligt medlemskab, tilbyder Ringsted Spildevand A/S at stå for udførelse, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, som opfylder det af Ringsted Kommune stillede rensekrav, mod at du betaler et tilslutningsbidrag på kr. 37.525,86 inkl. moms (2020 takst). Tilslutningsbidraget betales ved kontraktens underskrivelse. Herudover betales vandafledningsbidrag, som i øjeblikket udgør kr. 55,79 pr. m3 (inkl. moms) (2020 takst). Er der ikke installeret en godkendt vandmåler, afregnes for 170m3 pr. år.

I tillæg hertil, skal du/I selv sørge for og afholde udgiften til, tilslutning af internt spildevandssystem til renseanlægget. Det kan betyde omlægning af interne ledninger, etablering af strømforsyning, men også, hvis din/jeres bundfældningstank ikke er 2-kammeret tank på minimum 2 m3, alle en udgift du/I selv skal afholde.

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Fjernvarme i Benløse

  Fjernvarme i Benløse Har du interesse i fjernvarme i Benløse? Vi undersøger lige nu, om der er stor nok interesse for fjernvarme i Benløse til, at vi kan udvide fjernvarmenettet hertil. Vi [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Velkommen til nye forbrugere i Sneslev og Nordrup

  Velkommen til Nordrup og Sneslev vandværk lægges sammen med Ringsted Vand A/S Ringsted Forsyning byder i det nye år velkommen til Sneslev og Nordrup Vandværk. Vandværkerne er pr. 1. januar 2022 sammenlagt [...]

BETALING

Takstoversigter for 2021 kan du hente her

Se vores takstoversigt

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme