Hvad koster det?

Medlemskab

Hvis du vælger kontraktligt medlemskab, tilbyder Ringsted Spildevand A/S at stå for udførelse, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, som opfylder det af Ringsted Kommune stillede rensekrav, mod at du betaler et tilslutningsbidrag på kr. 37.525,86 inkl. moms (2020 takst). Tilslutningsbidraget betales ved kontraktens underskrivelse. Herudover betales vandafledningsbidrag, som i øjeblikket udgør kr. 55,79 pr. m3 (inkl. moms) (2020 takst). Er der ikke installeret en godkendt vandmåler, afregnes for 170m3 pr. år.

I tillæg hertil, skal du/I selv sørge for og afholde udgiften til, tilslutning af internt spildevandssystem til renseanlægget. Det kan betyde omlægning af interne ledninger, etablering af strømforsyning, men også, hvis din/jeres bundfældningstank ikke er 2-kammeret tank på minimum 2 m3, alle en udgift du/I selv skal afholde.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fugleperspektiv

  Vandrefalken kommer (måske) snart til Ringsted Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået et samarbejde om at få opsat en redekasse til vandrefalke på skorstenen ved Rønnedevej 7. Arbejdet er udført af [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kalkknuserforsøg – hvordan gik det?

  Opsummering på testforsøg med Kalkknuser Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted? Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det [...]

BETALING

Takstoversigter for 2021 kan du hente her

Se vores takstoversigt

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme