Roskildevej

Klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse

Projektet er et synergiprojekt, omfattende kloakseparering af Roskildevej, klimatilpasning, byrumforskønnelse og trafiksanering. En gevinst ved et  klimatilpasningsprojekt, som det aktuelle, er, at det giver mulighed for at skabe et nyt byrum, i og omkring Roskildevej.

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny spildevandsledning. De eksisterende ledninger, der i dag modtager både regn- og spildevand, skal i fremtiden kun bruges til regnvand fra vej og ejendomme langs vejen. Der etableres grønne regnbede over ledningerne på strækninger af Roskildevej. Disse regnbede opsamler og forsinker regnvandet fra vejen inden det ledes til ledningerne. Derved bliver der bedre plads til regnvandet i ledningen. Det samlede system med regnbede og ledninger bliver på den måde rustet t il at kunne håndtere nogle af de store skybrudshændelser der forventes i fremtiden og vil desuden på sigt aflaste ledningssystemerne i andre nedstrøms dele af Benløse.

Kloakseparering gennemføres ved, at der anlægges en ny separat spildevandsledning i Roskildevej.

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme