Sanering

Over 100 år gamle kloakker

Mange af de gamle kloakker har udstået deres levetid, flere er over 100 år gamle! De er nedslidte og trænger til udskiftning eller reparation.

Kloaksystemet saneres/renoveres for at sikre en velfungerende drift og undgå brud, utætheder, rotteproblemer og skader på veje og bygninger.

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og lever nogen steder ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør. I Ringsted Kommune har man vedtaget at følge den nationale praksis, se Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005

Separate rør til regn- og spildevand – Separatkloakering

Ringsted Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere nogle af de gamle fællessystemer i byerne. Separate rør til regn- og spildevand handler ikke kun om at udskifte udtjente og utætte fællesledninger, men også om klimatilpasning, aflastning af renseanlæg og at undgå oversvømmelser og overløb til recipienter som søer og vandløb.

Klimaændringerne medfører kraftigere regnskyl. Det betyder, at kloaksystemerne skal kunne håndtere større mængder regnvand end tidligere. De nuværende fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme rør, har ikke alle steder kapacitet til at håndtere de store regnmængder og det kan medføre kælderoversvømmelser, terrænoversvømmelser samt overløb af fortyndet og urenset regn- og spildevand til vandløb og søer.

For at sikre os bedre imod dette, kan rørene udskiftes med større rør, der kan laves bassiner til forsinkelse af vandet og/eller regn- og spildevand kan skilles ad. Vi kan dog ikke sikre os imod de kraftigste regnskyl – det ville kræve uforholdsmæssigt store og dyre afløbssystemer. Den mest effektive løsning er derfor at skille regn- og spildevandet fra hinanden og lede regnvandet hen, hvor oversvømmelsen gør mindst skade.

Når der ledes mindre regnvand til renseanlæggene, får man en mere stabil drift i form af mindre udsving i vandmængderne. Det giver en bedre rensning af spildevandet.

Når regnvandet bortledes, hvor det naturligt hører til, er det til gavn for grundvandet. Samtidig minimeres forurenende overløb til vandløb og søer til gavn for vandmiljøet.

Vi bygger fremtidens kloakker! De kloakker vi planlægger og udfører nu, skal holde de næste 50-75 år – og det skal være den bedste løsning, ud fra den viden vi har i dag! Det handler om robuste og sikre afløbssystemer, som er tætte og på forkant med udviklingen i klimaet til gavn for borgernes sundhed, tilfredshed og miljø. Pt. udrulles en 20-årig saneringsplan for fællessystemerne i det nordlige Ringsted og i Benløse – følg projekterne på vores hjemmeside.

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Fjernvarme i Benløse

  Fjernvarme i Benløse Har du interesse i fjernvarme i Benløse? Vi undersøger lige nu, om der er stor nok interesse for fjernvarme i Benløse til, at vi kan udvide fjernvarmenettet hertil. Vi [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Velkommen til nye forbrugere i Sneslev og Nordrup

  Velkommen til Nordrup og Sneslev vandværk lægges sammen med Ringsted Vand A/S Ringsted Forsyning byder i det nye år velkommen til Sneslev og Nordrup Vandværk. Vandværkerne er pr. 1. januar 2022 sammenlagt [...]

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme