SCHANDORPHSVEJ

Projektet

Ringsted Forsyning A/S udfører separatkloakering, samt renoverer forsyningsledninger i Schandorphsvej i slutningen af sommeren 2019 til foråret 2020.

Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger.

Vand

Der etableres nye vandledninger i Sct. Hansgade. Vandstik udskiftes efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger i Sct. Hansgade. Fjernvarmestik udskiftes efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Separatkloakering

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, udskiftes og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra.

Alle ejendomme får et nyt spildevandsstik ført frem til grunden. Regnvand fra vejen og fra facaderne ud mod Schandorphsvej vil blive håndteret på overfladen, inden det ledes ned i den nye regnvandsledning.

Opdateringer for Schandorphsvej

Trafik
Vejen er ensrettet fra Dagmarsgade i retning mod Sct. Knudsgade.
Dette betyder, at du ikke kan køre fra Sct. Knudsgade og igennem Schandorphsvej.

Man kan godt komme til parkeringspladsen på Schandorphsvej, men det er ikke muligt, at køre igennem til Dagmarsgade.

Aflukning
Vi har løbende aflukninger i forbindelse med projektet.

Der vil blive varslet herom via SMS.
Du tilmelder dig SMS service her: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Melanie J., Ingeniør – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8035
Email: mja@ringstedforsyning.dk

Morten K., Projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 9363 8500
Email: mka@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Lyngkilde
Robin L.
Tlf.nr.: 55 78 31 00
Email: rla@lyngkilde.dk

Entreprenør:
Nordkysten Entreprise
Mike R.

Borgermøde

Første borgermøde blev afholdt mandag d. 17.06.19.

Du kan se præsentationen fra borgermødet her:

Schandorphsvej2019-diasshow

Vi afslutter

Projektet afsluttes i begyndelsen af 2020.

Klimatilpasning

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes via rør i jorden og på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre eller nedsive til grundvand.

En stor del af vandet ledes fra Nørregade og Torvet til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan nedsive til grundvand, eller afledes til et nedstrøms afløbssystem. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Separatkloakering

Vi udfører separering af kloaksystemet i hele Ringsted by. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer og de har udtjent levetid – nogle af dem er 100 år gamle. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere:

  • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
  • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
  • Regnvandet bliver i det naturlige opland – hvor det kan bidrage til vedligeholdelsen af en naturlig grundvandsbalance og bidrage til naturlige vandløb, der hvor regnen falder
  • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
  • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
  • Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne løsninger og merværdier
KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her