SCHANDORPHSVEJ

Projektet

Ringsted Forsyning A/S udfører klimasikring, samt renoverer forsyningsledninger i Schandorphsvej i slutningen af sommeren 2019 til start 2020.

Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger.

Vand

Der etableres nye vandledninger i Sct. Hansgade. Vandstik udskiftes efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger i Sct. Hansgade. Fjernvarmestik udskiftes efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Klima

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, udskiftes og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra.

Alle ejendomme får et nyt spildevandsstik ført frem til grunden. Regnvand fra vejen og fra facaderne ud mod Nørregade vil blive håndteret på overfladen, inden det ledes ned i den nye regnvandsledning.

Opdateringer for Schandorphsvej

Trafik
Vejen er ensrettet fra Dagmarsgade i retning mod Sct. Knudsgade.
Dette betyder, at du ikke kan køre fra Sct. Knudsgade og igennem Schandorphsvej.

Man kan godt komme til parkeringspladsen på Schandorphsvej, der er blot ikke muligt, at køre igennem til Dagmarsgade.

Aflukning
Vi lukker for fjernvarmen onsdag d. 4. september 2019 kl. 08-16.
Dette skyldes at der skal omlægges nye fjernvarmeledninger.

Der vil blive varslet herom via SMS. Du tilmelder dig SMS service her: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Melanie J., Ingeniør – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8035
Email: mja@ringstedforsyning.dk

Morten K., Projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 9363 8500
Email: mka@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Lyngkilde
Robin L.
Tlf.nr.: 55 78 31 00
Email: rla@lyngkilde.dk

Entreprenør:
Nordkysten Entreprise
Mike R.

Borgermøde

Første borgermøde blev afholdt mandag d. 17.06.19.

Du kan se præsentationen fra borgermødet her: Schandorphsvej2019-diasshow

Vi afslutter

Projektet afsluttes i begyndelsen af 2020.

Nyhedsbrev for Schandorphsvej

Du tilmelder dig nyhedsbrevet for projektet via dette link: tilmeld

Klimasikring

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted. Projektet er forbundet med projektet på Ringsted Torv og Nørregade, hvor der er etableret kanaler, regnvandsbede og bassiner.

Regnvandet fra Nørregade, Markedspladsen samt Sct. Bendtsgade, Søgade, Sct. Hansgade og Schandorphsvej opsamles i bassinerne på Torvet.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre.

En stor del af vandet ledes til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan afledes til et nedstrøms afløbssystem når der igen er plads i systemet. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Du kan læse mere om ådals projektet her.

Du kan læse mere om projektet på Ringsted Torv her.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her