SCT. HANSGADE

Projektet

Ringsted Forsyning A/S udfører klimasikring, samt renoverer forsyningsledninger i Sct. Hansgade i slutningen af sommeren 2019 til start 2020.

Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger.

Vand

Der etableres nye vandledninger i Sct. Hansgade. Vandstik udskiftes efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger i Sct. Hansgade. Fjernvarmestik udskiftes efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Klima

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne

renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, udskiftes og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra.

Alle ejendomme får et nyt spildevandsstik ført frem til grunden. Regnvand fra vejen og fra facaderne ud mod Nørregade vil blive håndteret på overfladen, inden det ledes ned i den nye regnvandsledning.

Status på projektet

Vi er nu igang med det sidste gravarbejde for etape 1.

Herefter vil vi påbegynde reetablering af belægningen, så man igen kan køre på Sct Hansgade fra Tinggade og til Torvet.

Ændringer af køreretning 

Når vi igen åbner passagen fra Stumpen og ud mod Torvet, spærrer vi samtidig af på Sct. Hansgade fra Tinggade og op mod Køgevej (etape 2).
Man kan derfor ikke længere dreje til højre via Sct Hansgade, når man kommer fra Tinggade.

Vi vender ensretningen således, at man i den periode hvor vi graver på etape 2, kan dreje til venstre fra Tinggade og ud mod Torvet via Sct. Hansgade.

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Thomas F., Ingeniør – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8046
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Morten K., Projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 9363 8500
Email: mka@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Lyngkilde
Robin L.
Tlf.nr.: 55 78 31 00
Email: rla@lyngkilde.dk

Entreprenør:
J.H.H. Entreprise

Borgermøde

Første borgermøde blev afholdt mandag d. 17.06.19.

Du kan se præsentationen fra borgermødet her: Sct.Hansgade2019-diasshow

Vi afslutter

Projektet afsluttes ultimo 2020.

Klimasikring

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted. Projektet er forbundet med projektet på Ringsted Torv og Nørregade, hvor der er etableret kanaler, regnvandsbede og bassiner.

Regnvandet fra Nørregade, Markedspladsen samt Sct. Bendtsgade, Søgade, Sct. Hansgade og Schandorphsvej opsamles i bassinerne på Torvet.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre.

En stor del af vandet ledes til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan afledes til et nedstrøms afløbssystem når der igen er plads i systemet. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Du kan læse mere om ådals projektet her.

Du kan læse mere om projektet på Ringsted Torv her.

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev om projektet, ved at tilmelde dig via dette link.
Vi sender ud ca. 1 gang om måneden.

Nyhedsbrevs arkiv

Nyhedsbrev nr. 1: “Velkommen til nyhedsbrevet om Sct. Hansgade

Nyhedsbrev nr. 2: “Nu starter gravearbejdet – hvor kan du parkere?

Nyhedsbrev nr. 3: “Er det en gigant støvsuger? – Nej, det er en mammutsuger!”

Nyhedsbrev nr. 4: “Vi er snart færdige med etape 1”

Nyhedsbrev nr. 5: “Du er inviteret! – Vær med når Tuttens pandekagebil og pølsevogn er på Sct. Hansgade ved vores forsynings arrangement”

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her