Søndervang

Verdensmål

Verdensmål nr. 7 – bærdygtig energi

Som forbruger af fjernvarme hos Ringsted Fjernvarme A/S, får du en meget grøn og klimavenlig opvarmning af din bolig.

Klimavenlig varme med stor besparelse på brændsel og stor CO2-reduktion

Selvom den nye varmepumpe bruger el til produktion, reduceres det samlede forbrug af brændsel og el fra ca. 171.000 MWh til kun 111.500 MWh, svarende til en samlet reduktion på 35 %. Forbruget af naturgas reduceres med 75% fra ca. 31.000 MWh. Halmforbruget reduceres med 40% af det nuværende forbrug på ca. 134.000 MWh.

 

Klimaaftalen

I den nyeste klimaaftale, som folketingets partier har indgået i år 2020, kræves en reduktion i CO2 -udledningen på 70 %, regnet fra 1990 til 2030.

Varmepumpen medfører en stor besparelse på naturgas. I år 2021 vil Ringsted Fjernvarme opnå en CO2 besparelse på 75 %, hvis vi kun kigger på varmepumpen.

I år 1990 skulle naturgas dække 42 % af varmeproduktionen i Ringsted Fjernvarme. I år 2021 vil naturgas kun dække 5 % af produktionen.

Med den nye varmepumpe og en målrettet nedskalering i anvendelsen af naturgas til varmeproduktion, opnår Ringsted Fjernvarme en samlet CO2–reduktion på 88 %, allerede i 2021.

”Med investeringen i en ny varmepumpe, løfter vi vores ansvar og styrker vores arbejde i forhold til verdensmålene – her særligt verdensmål nr. 7, der omhandler bæredygtig energi.” – Sadik Topcu, formand for Ringsted Forsynings bestyrelse.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme