SØNDERVANG

Projektet – kort fortalt

Ringsted Forsyning A/S foretager løbende renovering af ledningsnettet, for at sikre størst mulig driftssikkerhed og undgå utilsigtede afbrydelser på grund af brud. Projektet omfatter udskiftning af gamle PVC vandledninger og etablering af fjernvarme-ledninger, til de nye fjernvarmekunder i Søndervangsområdet.

Gravearbejdet starter i starten af sommeren 2019

Gravearbejdet med fjernvarme på Tjørnevej og Askevej forventes at starte op i starten af sommeren 2019. I forbindelse med anlægsprojektet vil der forekomme mindre afbrydelser af vand- og fjernvarmeforsyningen. Der vil løbende være information om eventuelle afbrydelser.

Gravearbejdet med fjernvarme på Bøgevej, Ligustervænget og Elmsevej startede i slutningen af august 2018.

Projektleder:

Ringsted Vand A/S
Tarek Elawad , Ingeniør
Tlf. nr.: 6989 8032
E-mail: tel@ringstedforsyning.dk

Projektet afsluttes

Arbejdet med etablering af fjernvarme på Tjørnevej og Askevej forventes færdigt i slutningen af efteråret 2019. En reel tidsplan vil blive lagt på hjemmesiden, når gravarbejdet påbegyndes.

Projektet med etablering af fjernvarme på Bøgevej, Ligustervænget og Elmevej blev afsluttet i december 2018.

Renoveringsplaner

Søndervangprojektet er en del af Ringsted Forsynings renoveringsplaner, der viser et stort behov for lednings-renovering i området.

Vand

Har du allerede en målerbrønd, tilbyder Ringsted Vand A/S gratis at udskifte deres gamle stik fra fordelingsledning og helt op til målerbrønden. Hvis du ikke har en målerbrønd, vil Ringsted Vand stå for etablering og montering af målerbrønd, således at der kan blive en adskillelse mellem de nye, lagte vandledninger og deres gamle stik.

Fjernvarme

Ringsted Fjernvarme vil etablere nye fordelingsledninger, samt nye fjernvarmestik til de nye konverterede gaskunder. Som led i renoveringen skal der graves i gaden foran din ejendom, eller i selve grunden. Det kan desværre ikke helt undgås, at gravearbejdet vil kunne genere, men vi vil bestræbe os på, at renoveringen sker så hensynsfuldt som muligt og afsluttes hurtigt, så vand- og fjernvarmeforsyningen kan genoptages. Det vil ligeledes ikke kunne undgås, at der vil forekomme lidt støj i forbindelse med brug af maskinerne. Skulle der mod forventning opstå problemer, er du velkommen til at henvende dig til Ringsted Forsyning.

Informationsfoldere

Folder med information Søndervang: “FJV_Soendervang_Infomationsfolder

Folder med infomation om fjernvarme: “Borgerinfo_FJV_Soendervang_Campingvognsbrochure

Folder med information om foreløbig aftale “FJV_Soendervang_Foreloebigaftale

Informationsbreve

Informationsbrev nr. 1: “Områder med pæn tilslutningsprocent

Informationsbrev nr. 2: “Områder med lavere tilslutningsprocent

Informationsbrev nr. 3: “Hvordan er forholdet med Funktionsgaranti på fyr/kedel?

Informationsbrev nr. 4: “Hvornår kommer fjernvarmen? – Status på myndighedsgodkendelse

Informationsbrev nr. 5: “Gasselskabet har ikke klaget – Projektet er godkendt!

Spørgsmål og svar

Svar og spørgsmål vedrørende konvertering og udvidede abonnementer til fjernvarme.

Du kan læse spørgsmål og svar i dette dokument: Soendervang_Spoergsmaalogsvar

Funktionsgarantier

Dokument for fyr/kedel nr. 1: “Funktionsgaranti på fyr/kedel af 3. marts 2016

Dokument for fyr/kedel nr. 2: “Funktionsgaranti på fyr/kedel af 16. april 2016

Nyhedsbreve

Bøgevej, Ligustervænget og Elmevej

Nyhedsbrev nr. 1, august 2018: “Ny tidsplan”

Nyhedsbrev nr. 2, september 2018: “Permeabel asfalt og ny tidsplan

Nyhedsbrev nr. 3, november 2018: “Bøgevej har fået permeabel asfalt – se videoen her

Nyhedsbrev nr. 4, december 2018: “Glædelig jul og godt nytår

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her