Søndervang

Projektet – kort fortalt

Ringsted Forsyning A/S foretager løbende renovering af ledningsnettet, for at sikre størst mulig driftssikkerhed og undgå utilsigtede afbrydelser på grund af brud. Projektet omfatter udskiftning af gamle PVC vandledninger og etablering af fjernvarme-ledninger, til de nye fjernvarmekunder i Søndervangsområdet.

Projektleder:

Ringsted Vand A/S
Tarek Elawad , Ingeniør
Tlf. nr.: 6989 8032
E-mail: tel@ringstedforsyning.dk

Projektet afsluttes

Vi er nu i gang med etape 3 for etablering af fjernvarme i Søndervand området. Gravearbejdet starter i foråret 2020 og forventes afsluttet sommeren 2020.

Arbejdet med etablering af fjernvarme på Tjørnevej og Askevej blev afsluttet i sommeren 2019.

Projektet med etablering af fjernvarme på Bøgevej, Ligustervænget og Elmevej blev afsluttet i december 2018.

Vand

Har du allerede en målerbrønd, tilbyder Ringsted Vand A/S gratis at udskifte deres gamle stik fra fordelingsledning og helt op til målerbrønden. Hvis du ikke har en målerbrønd, vil Ringsted Vand stå for etablering og montering af målerbrønd, således at der kan blive en adskillelse mellem de nye, lagte vandledninger og deres gamle stik.

Fjernvarme

Ringsted Fjernvarme vil etablere nye fordelingsledninger, samt nye fjernvarmestik til de nye konverterede gaskunder. Som led i renoveringen skal der graves i gaden foran din ejendom, eller i selve grunden. Det kan desværre ikke helt undgås, at gravearbejdet vil kunne genere, men vi vil bestræbe os på, at renoveringen sker så hensynsfuldt som muligt og afsluttes hurtigt, så vand- og fjernvarmeforsyningen kan genoptages. Det vil ligeledes ikke kunne undgås, at der vil forekomme lidt støj i forbindelse med brug af maskinerne. Skulle der mod forventning opstå problemer, er du velkommen til at henvende dig til Ringsted Forsyning.

Verdensmål

Verdensmål nr. 7 – bærdygtig energi

Som forbruger af fjernvarme, får du en meget grøn og klimavenlig opvarmning af din bolig.

I Ringsted Forsyning er vi i fuld gang med at få etableret en ny varmepumpe, til produktion af fjernvarme. Varmepumpen kan køre på elektricitet, som vi får fra grønne energikilder såsom vind, sol og vand. ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi forventer at varmepumpen kan bidrage til, at vi efter etablering har en fjernvarmeproduktion, der kører på 95% grøn og vedvarende energi.

Informationsfoldere

Folder med information Søndervang: FJV_Soendervang_Infomationsfolder

Folder med information om fjernvarme: Borgerinfo_FJV_Soendervang_Campingvognsbrochure

Folder med information om foreløbig aftale FJV_Soendervang_Foreloebigaftale

Spørgsmål og svar

Svar og spørgsmål vedrørende konvertering og udvidede abonnementer til fjernvarme.

Du kan læse spørgsmål og svar i dette dokument: Soendervang_Spoergsmaalogsvar

Funktionsgarantier

Dokument for fyr/kedel nr. 1: Funktionsgaranti på fyr/kedel af 3. marts 2016

Dokument for fyr/kedel nr. 2: Funktionsgaranti på fyr/kedel af 16. april 2016

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her