SØNDREPARK

Projektet

Ringsted Forsyning A/S foretager løbende renovering af ledningsnettet, for at sikre størst mulig driftssikkerhed og undgå utilsigtede afbrydelser på grund af brud. Projektet omfatter udskiftning af gamle PVC vandledninger og etablering af fjernvarme-ledninger, til de nye fjernvarmekunder i Søndrepark området, Søndre Parkvej nr. 179-231.

Anlægsprojektet foregår i perioden fra mandag d. 23. april til og med august 2019, så det er til mindst gene for forbrugerne. Inden udskiftningen vil der altid blive udsendt foldere til de berørte forbrugere, med orientering om tidspunkt for opgravning og lukning for vand og varme.

Projektledelse

Ringsted Vand A/S
Tarek Elawad , Ingeniør
Tlf. nr.: 6989 8032
E-mail: tel@ringstedforsyning.dk

Projektet afsluttes

Projektet forventes afsluttet august 2019.
Hold altid øje med den nyeste tidsplan.

Renoveringsplaner af ledninger i Ringsted Kommune

Søndervangprojektet er en del af Ringsted Forsynings renoveringsplaner, der viser et stort behov for lednings-renovering i området.

Vand

Har du allerede en målerbrønd, tilbyder Ringsted Vand A/S gratis at udskifte deres gamle stik fra fordelingsledning og helt op til målerbrønden. Hvis du ikke har en målerbrønd, vil Ringsted Vand stå for etablering og montering af målerbrønd, således at der kan blive en adskillelse mellem de nye, lagte vandledninger og deres gamle stik.

Fjernvarme

Ringsted Fjernvarme vil etablere nye fordelingsledninger, samt nye fjernvarmestik til de nye konverterede gaskunder. Som led i renoveringen skal der graves i gaden foran din ejendom, eller i selve grunden. Det kan desværre ikke undgås, at gravearbejdet vil kunne genere, men vi vil bestræbe os på, at renoveringen sker så hensynsfuldt som muligt og afsluttes hurtigt, så vand- og fjernvarmeforsyningen kan genoptages. Det vil ligeledes ikke kunne undgås, at der vil forekomme lidt støj i forbindelse med brug af maskinerne. Skulle der mod forventning opstå problemer, er du velkommen til at henvende dig til Ringsted Forsyning.

Spørgsmål og svar

Her kan du læse de fleste spørgsmål fra kunderne, samt vores svar, vedrørende konvertering og udvidede abonnementer til fjernvarme.

Soendervang_Spoergsmaalogsvar

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her