SPILDEVANDTAKSTER

Afregning for afledning af vand

Betaling for rensning af spildevand sker for alle forbrugere tilsluttet Ringsted Spildevand A/S’s spildevandsanlæg. Både boliger og virksomheder betaler efter, hvor meget rent vand de bruger.

Årligt bidrag
Ringsted Spildevand A/S: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Betaling pr. m3 målt vandforbrug 30,30 kr. 37,89 kr.
Salg til erhvervsforbrugere: 0 – 500 m3 30,30 kr. 37,89 kr.
Salg til erhvervsforbrugere: 500 – 20.000 m³ 24,24 kr. 30,30 kr.
Salg til erhvervsforbrugere: >20.000 m3 12,12 kr. 15,15 kr.
Ringsted Centralrens A/S:
Betaling pr. m3 målt vandforbrug 8,77 10,93
Salg til erhvervsforbrugere: 0 – 500 m3 8,77 10,93
Salg til erhvervsforbrugere: 500 – 20.000 m³ 6,99 8,74
Salg til erhvervsforbrugere: >20.000 m3 3,50 4,38
Erhvervsforbrugere:
Salg til erhvervsforbrugere med justeret betalingsprincip over 500 m3 7,22 9,03
Betalingsvedtægter

For boliger uden måler betales for 170 m3, og for meget små boligenheder betales for 85 m3 i henhold til betalingsvedtægt.

Download betalingsvedtægt her

Tilslutningsbidrag 2019
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed Uden moms Med moms
Separatsystem 49.843,51kr 62.304,38kr.
Erhvervsejendomme i by- og landzone omregnes til boligenheder. 800 m² grundareal er én boligenhed.
I landzone fastlægges grundarealet ud fra den del af det bebyggede areal, der tilsluttes offentlig kloak, og en skønnet bebyggelsesprocent, som maksimalt kan sættes til 40 %.
Spildevandskloak alene 29.906,10kr. 37.382,63kr.
I områder, hvor der kun er mulighed for tilslutning til spildevandskloak, er tilslutningsbidraget 60 % af et fuldt bidrag.
Vilkår er fastsat i betalingsvedtægt for Ringsted kommunes offentlige spildevandsanlæg.
Standardtilslutningsbidraget omfatter fremføring af stikledning til ejendommens skelgrænse.

Der sættes ikke parcelbrønde.

Takster 2019

Her kan du finde vores takster for hele forsyningen:

BETALING

Takstoversigter for 2019 kan du hente her

Læs mere

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her