Strømpeforing

Renovering af kloakledninger ved strømpeforing

I efteråret 2021 udføres renovering af en række udvalgte kloakledninger i kommunen.

Renoveringen udføres med den opgravningsfri metode strømpeforing, hvor renoveringen foretages indefra via brønde.

Selvom metoden er ”opgravningsfri” kan der være enkelte steder, hvor det er nødvendigt at lave mindre punktopgravninger for at fritlægge brønde eller reparere alvorlige brud, inden ”strømpen” kan føres igennem ledningen.

Strækningerne er udvalgt på baggrund af en vurdering af ledningernes fysiske tilstand, driftsproblemer og forventede levetid sammenholdt med den hydrauliske belastning, trafikbelastning og gevinst for miljøet.

Nogle strækninger renoveres i forbindelse med færdiggørelse af separatkloakering og er dermed en del af et større fornyelsesprojekt i et område, andre strækninger renoveres som det vi kalder ”akut sanering”, dvs. reparationer som haster og foretages for at bevare ledningens funktion og forlænge en nedslidt lednings levetid.

Hvor skal der strømpefores?

De udvalgte strækninger ligger på følgende lokaliteter:

 • Kristoffersvej (grønt område bag bebyggelsen)
 • Ahorn Allé
 • Amtstue Allé
 • Anlægsvej
 • Brogade
 • Gormsvej
 • Hagbardsvej
 • Haraldsvej
 • Harhoffs Allé
 • Klostervænget
 • Korsevænget
 • Ole Hansensvej
 • Roskildevej (Ortved)
 • Sct. Bendtsgade
 • Signesvej
 • Skellerødvej
 • Thyrasvej
 • Torpetvej

Hvem udfører arbejdet?

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S i perioden fra august til december 2021.

Ejendomme, som berøres af arbejdet, vil modtage nærmere information fra entreprenøren.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme