Tilslutning

Tilslutning til kloak

Når der separatkloakeres i tidligere fælleskloakerede områder skal grundejer selv adskille regn- og spildevand på egen grund, hvis dette ikke er gjort og tilslutte til de nye stik. Der gives en frist på 6 måneder efter afslutning af forsyningens anlægsarbejde.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag, da ejendommene tidligere er opkrævet tilslutningsbidrag for fællessystemet og dermed har ret til afledning af både regn- og spildevand.

Alt kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester – det er grundejerens sikkerhed for at arbejdet udføres korrekt.

Grundejer må gerne opsamle eller aflede regnvand på egen grund, f.eks. via regnbede eller faskine, hvis nedsivningsforholdene er til det. Bemærk afstandskrav til naboskel, til bygninger mv. Kontakt evt. Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter eller en autoriseret kloakmester.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Ingen pesticider i drikkevandet i Ringsted

  Drikkevandskvalitet Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er [...]

BETALING

Takstoversigter for 2021 kan du hente her

Se vores takstoversigt

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme