KLIMATILPASNING AF TORVET I RINGSTED

Projektet – kort fortalt

Projektet er blevet udført i 2017-2018.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har sammen udarbejdet klimaprojektet og forskønnelsen af Torvet. Du kan læse mere om forskønnelsen af Torvet på kommunens hjemmeside her.

Projektet sikrer Torvet i Ringsted og hele midtbyen, mod fremtidens kraftigere nedbør. Målet er, at der ikke skal forekomme skader på bygninger, spildevandsoverløb mm. i midtbyen og på Torvet, ved fremtidens kraftige regnskyl. Regnvandet opbevares i de flotte anlagte bassiner på Torvet, og ledes langsomt igennem Klostelunden i et åsystem og opbevares i det grønne bassin. Herfra ledes det videre til ådalen for til sidst, at ende i Ringsted å og blive en del af regnvandets naturlige cyklus.

Åbningen af Torvet

Vi takker alle de fremmødte ved åbningsdagen på Torvet. Det var skønt at se så mange glade børn og voksne. Projektet med Torvet er nu færdigt, og vi glæder os til at se bassinerne skabe et flot og klimasikret Torv i Ringsted by, til glæde for os alle.

Vi har her samlet nogle links til artikler om åbningsdagen:

Torvet af fået en fin pris

Tirsdag d. 8. oktober modtog Torvet brolæggerprisen.
Torvet modtager prisen på baggrund af det flotte brolæggerarbejde, arkitekturen samt projektets iderigdom og kreativitet.

Om projektet siger Borgmester Henrik Hvidesten:

”Der var tre overordnede formål med omdannelsen af bymidten og Torvet: Ny kloakering i Bymidten, Klimatilpasning af Bymidten og ikke mindst: en mere levende og attraktiv Bymidte. Der havde gennem flere år været stigende behov for at udskifte de gamle, udtjente kloakledninger i Ringsted Bymidte, og samtidig var der i forbindelse med de store skybrud i 2011 og 2012 opstået et nyt behov for at kunne håndtere ekstreme regnvejrshændelser, så oversvømmelser kunne undgås.”

Du kan læse mere om overrækkelsen af brolæggerprisen på Kommunens hjemmeside her: Ringsted Kommune Brolæggerpris artikel

Klima – Helhedsorienteret Vandplanlægning

I Ringsted forsyning arbejder vi på en måde, hvor vi tænker vandets vej hele vejen rundt.
Det betyder at vandets vej igennem Ringsted, ses som én helhed.

Derfor er projektet med Ringsted Torv også tænkt sammen med blandt andre projektet i Ringsted ådal og Klosterlunden.
Du kan læse mere om hvordan projekterne hænger sammen, i menupunktet “Klimatilpasning i Ringsted”.

Klimatilpasning i Ringsted

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen og Torvet, samt vandet fra vejen og pladsen, afledes på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre.

En stor del af vandet ledes til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan afledes til et nedstrøms afløbssystem når der igen er plads i systemet. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Du kan læse mere om ådals projektet her.

Billeder af det færdige Torv samt af anlægsarbejdet i april og maj måned 2018

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her