UNDERVISNING

Events og læringsdage med os

Ringsted Forsyning vil sætte fokus på læring. Derfor tilbyder vi skolerne en anderledes undervisning, hvor eleverne får læring ude i ”den virkelige verden” og får mulighed for, at teste teori af i praksis.

Læringen tager udgangspunkt i et eller flere af de fire emner: vand, varme, klima og renseanlæg.

Ringsted Forsyning ønsker at etablere et tæt samarbejde med Ringsteds folkeskoler. Ambitionen er, at eleverne skal have undervisning om forsyning, ledningsnettet, klima og vand. Disse faglige emner skal aktualiseres i byrummet, for at inddrage dem i deres by og give dem en større viden om den faglighed, som ligger bag de forskellige projekter, kloaksystemer mm. i ”den virkelige verden”.

Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet

I forbindelse med en eksursion og teoridag pr renseanlægget, blev der i januar 2019 lavet en tegnekonkurrence for Ringsted Lilleskole 1. klasse. Børnene skulle tegne verdensmål nr. 6, set fra deres perspektiv. Den tegning, som vandt konkurrencen, blev printet på vores nye forsynings drikkedunke for årene 2019-2021.

På selve undervisningsdagen var børnene både ude og se renseanlægget og de fik teori om vand, forsyning og verdensmål nr. 6. Bagefter skulle børnene så bruge det de havde lært, til at tegne en tegning om verdensmål nr. 6.

Det var Ella far Ringsted Lilleskole, som vandt tegnekonkurrencen.

Du kan læse mere om dagen og se billeder på TV-Midtsjællands hjemmeside.

(Billede taget af Heidi Tamyr)

Bøgevej er en klimavej – permeabel asfalt

Ringsted Forsyning havde sammen med Ringsted Kommune en HF-klasse fra VUC med ude og se på Bøgevej, som er en permeabel vej.
Her skulle vi afprøve vejens evne til at håndtere regnvand.

Bøgevej har fået lagt permeabel asfalt, hvilket betyder, at vejen kan opsamle det vand, som falder på vejens overflad. Vandet opbevares under selve asfalten, som i et slags magasin. Derfra kan det langsomt løbe til nærmeste regnvandsbassin, via den eksisterende regnvandsledning under vejen.

Inden vi kiggede på bøgevej, var vi først inde og fortælle om permeabel asfalt, regnvand (vandets kredsløb), separatkloakering og også om de forskellige fagområder der er, i en Kommune og i en Forsyning. Dette for at give inspiration til videre karriere for de studerende.

Du kan læse mere om Bøgevej på vores hjemmeside.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her