REGNVANDSKAMPAGNEN ‘ER DU VANDVITTIG?’

Kampagnen har til formål at udbrede viden om og forståelse for: betydningen af separering af Ringsteds kloaksystem, regnvandets kredsløb generelt, samt hvilken negativ påvirkning en dårlig adfærd kan have på naturen og bymiljøet. Når vi smider affald såsom sæbevand, kemikalier, cigaretskodder og lign i vejristen, så ender dette affald i regnvandssystemet. Vandet fra regnvandssystemet ender i naturen, og dermed også affaldet. Det er derfor vigtigt, at vi ændrer vores “dårlige adfærd”, hvor affald ender i regnvandssystemet, til en “god adfærd” hvor affald sorteres og smides korrekt ud. Fx skal cigaretskodder i skraldespanden, sæbevand skal skylles ud via toilettet eller gulvristen på badeværelset, så det ender i spildevandskloakken og kemikalier, plastik og pap skal på genbrugsstationen.

Kampagnen udføres af Ringsted Forsyning i samarbejde med Ringsted Kommune.

Film – Er du VANDvittig?

Filmen er tegnet og speaket af Dan. R. Knudsen. Den tager udgangspunkt i Kolding Kommunes film materiale: “Hjælp fisken”, fra deres kampagne af samme navn.

Hvorfor har vi lavet kampagnen?

De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og nogle lever derfor ikke op til nutidens krav. Når vi separatkloakerer, så adskiller vi regnvand fra spildevand, så regnvandet kan inddgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker. Et spildevandsoverløb fra fælleskloakken til vanløb og åer, rigtig skidt for naturen. Overløb af spildevand kan blandt andet skyldes fedtpropper i spildevandskloakken. Separatkloakeringen medfører større krav til vores adfærd ift. hvad vi smider på jorden og hvad vi hælder i vejristen, da dette ender i regnvandskloakken og dermed i naturen.

I løbet af 2018, har der været to hændelser, hvor fedtholdigt væske og spildevand er endt i regnvandskloakken i Benløse, hvilket har været årsag til oversvømmelse og lugtgener i Benløse Bypark. Fedtpropper i kloakken har også været et gentagende problem andre steder i Ringsted.

Når fedtholdig væske, kemikalier, sæbevand eller lignende ender i regnvandssystemet, vil det blive ført ud i den tilhørende recipient, hvor det kan få negative konsekvenser for dyre- og planteliv. Det er derfor vigtigt, at alle er orienterede om regnvandsristens funktion, samt konsekvenserne ved at fedtholdig væske eller andet affald, ender i regnvandssystemet.

Kampagneansvarlige

Ringsted Forsyning
Sofie M., Kampagneansvarlig
Email: som@ringstedforsyning.dk
Tlf.: 69 89 80 24

Lasse P., Medansvarlig for skoleforløb og events
Email: lsp@ringstedforsyning.dk

Thomas F., Medansvarlig for skoleforløb og events
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Ringsted Kommune
Mette P., Medansvarlig i planlægnings processen og for events
Email: metpe@ringsted.dk 

Elsebeth F., Medansvarlig for events
Email: elfu@ringstedforsyning.dk

Slogan VANDvittig

Events

D. 8. maj 2019 havde Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune en masse børn fra Benløse Byskovskole afd. Asgård med ude og lege med vand i Benløse Bypark.

Børnene blev gennem leg og kreative tiltag, introduceret til forskellig viden om regnvandets forløb fra overflade og kloak til vandløb, og hvordan man bedst muligt håndterer dette.

Dagens event var startskuddet på vores kampagne “Er du VANDvittig”.

Kampagnen har til formål at udbrede viden om og forståelse for: betydningen af separering af Ringsteds kloaksystem, regnvandets kredsløb generelt, samt hvilken negativ påvirkning det kan have, når vi smider affald såsom sæbevand, kemikalier, cigaretskodder og lign i vejristen, da dette affald ender i vandløb, åer og søer.

Er du VANDvittig kampagnebod

Ved Ringsted Natten havde vi en kampagnebod for vores regnvandskampagne “Er du VANDvittig”.
Vi havde mange besøgende, og takker for alles deltagelse i vores spørgeskemaundersøgelse med 5 svære spørgsmål om separatkloakering og klimatilpasning.

Tip 5 rigtige

Er du VANDvittig, hvor er I bare seje og kloge!

Hele 60% af jer kunne svare rigtigt på alle spørgsmål, i vores quiz om separatkloakering, regnvand og klimatilpasning!

Vi takker alle deltagere i vores quiz, som kom forbi vores “Er du VANDvittig bod”, og besvarede 5 svære spørgsmål om separatkloakering, regnvand og klimatilpasning.

Den heldige vinder af en biograftur for 2 personer, blev Nadia. Tillykke! Nadia har fået besked.

Husk! Regnvandsristen er kun til regnvand.

Leg for børn og barnlige sjæle

Ved Ringsted Natten kunne man få lov til at skyde på affald med vandpistoler.
Affaldet må ikke ende i vores regnvand, og derfor skal det i skraldespanden.
Selvfølgelig fik børnene skudt alt affaldet ned i skraldespanden, i stedet for ned i vandet, som skraldespanden stod i.

T-shirts

På dagen kunne alle børn komme forbi og få en gratis t-shirt med vores “Er du VANDvittig” logo på.

   

Rettigheder og copyrights

Ringsted Forsyning har copyrights til designet og alt grafisk materiale, der fremstilles i forbindelse med kampagnen.

Ønsker du at gøre brug af design eller kampagnematerialer, skal du kontakte den kampagneansvarlige og søge tilladelse.

Er der separatkloakeret hos mig?

På vores kort database kan du se hvor der er separatkloakeret, hvor vi er i gang med at separatkloakere og hvor der skal separatkloakeres i Ringsted.
Du skal vælge “separatkloakeringsplan i byen”. Så kan du se markeringer med områder samt årstal for separatkloakering.

Hvad gør jeg hvis…

Jeg skal vaske bil?

Brug en vaskehal. Her ledes sæbevandet til renseanlæg og vi undgår, at uønskede kemikalier, olierester og lign. ender i vandet i åer og søer. Hvis du gerne vil vaske bilen selv, skal du undgå, at vaskevand kommer i regnvandsristen. Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand og hæld det overskydende sæbevand i toilettet.

Jeg skal vaske havemøbler?

Det brugte vaskevand skal hældes i toilettet, afløbsdrænet i brusekabinen eller i håndvasken. Undgå så vidt muligt klorin. Ofte vil grundrens være nok.

Jeg skal rense pensler, ruller og lign.?

Hvis malingen eller træbeskyttelsen ikke er oliebaseret, kan du vaske pensler og ruller i vasken eller et andet afløb i huset. Brug brunsæbe eller penselrens til rengøring af oliebaserede malinger. Har du brugt penselrens eller terpentin, skal det opsamles i emballage der kan forsejles, fx et glas med låg. Skriv indholdet på flasken og aflever det på genbrugspladsen.

Jeg skal fjerne alger fra tag og facader?

Der findes en liste over godkendte midler til tagrens, som du kan se på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jeg skal af med øvrig kemi?

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning o.lign. skal afleveres på genbrugspladsen.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her