Er du vandvittig?

Kampagnen har til formål at udbrede viden om og forståelse for: betydningen af separering af Ringsteds kloaksystem, regnvandets kredsløb generelt, samt hvilken negativ påvirkning en dårlig adfærd kan have på naturen og bymiljøet. Når vi smider affald såsom sæbevand, kemikalier, cigaretskodder og lign i vejristen, så ender dette affald i regnvandssystemet. Vandet fra regnvandssystemet ender i naturen, og dermed også affaldet. Det er derfor vigtigt, at vi ændrer vores “dårlige adfærd”, hvor affald ender i regnvandssystemet, til en “god adfærd” hvor affald sorteres og smides korrekt ud. Fx skal cigaretskodder i skraldespanden, sæbevand skal skylles ud via toilettet eller gulvristen på badeværelset, så det ender i spildevandskloakken og kemikalier, plastik og pap skal på genbrugsstationen.

Kampagnen udføres af Ringsted Forsyning i samarbejde med Ringsted Kommune.

Film – Er du VANDvittig?

Filmen er tegnet og speaket af Dan. R. Knudsen. Den tager udgangspunkt i Kolding Kommunes film materiale: “Hjælp fisken”, fra deres kampagne af samme navn.

Hvorfor har vi lavet kampagnen?

De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og nogle lever derfor ikke op til nutidens krav. Når vi separatkloakerer, så adskiller vi regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker. Et spildevandsoverløb fra fælleskloakken til vandløb og åer, rigtig skidt for naturen. Overløb af spildevand kan blandt andet skyldes fedtpropper i spildevandskloakken. Separatkloakeringen medfører større krav til vores adfærd ift. hvad vi smider på jorden og hvad vi hælder i vejristen, da dette ender i regnvandskloakken og dermed i naturen.

I løbet af 2018, har der været to hændelser, hvor fedtholdigt væske og spildevand er endt i regnvandskloakken i Benløse, hvilket har været årsag til oversvømmelse og lugtgener i Benløse Bypark. Fedtpropper i kloakken har også været et gentagende problem andre steder i Ringsted.

Når fedtholdig væske, kemikalier, sæbevand eller lignende ender i regnvandssystemet, vil det blive ført ud i den tilhørende recipient, hvor det kan få negative konsekvenser for dyre- og planteliv. Det er derfor vigtigt, at alle er orienterede om regnvandsristens funktion, samt konsekvenserne ved at fedtholdig væske eller andet affald, ender i regnvandssystemet.

Kampagneansvarlige

Ringsted Forsyning
Sofie M., Kampagneansvarlig
Email: som@ringstedforsyning.dk
Tlf.: 69 89 80 24

Lasse P., Medansvarlig for skoleforløb og events
Email: lsp@ringstedforsyning.dk

Thomas F., Medansvarlig for skoleforløb og events
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Ringsted Kommune
Mette P., Medansvarlig i planlægnings processen og for events
Email: metpe@ringsted.dk

Elsebeth F., Medansvarlig for events
Email: elfu@ringstedforsyning.dk

Slogan VANDvittig

Skoleforløb om regnvand med Søholm Skoles 6. klasse

Hvorfor er regnvand så vigtigt at tale om?

Regnvandet kan bruges til mange ting. Det kan gøre gavn i naturen og for mennesker og dyr.

I et fælleskloakeret system bliver regnvandet beskidt, når vi blander det med spildevand. Spildevand er blandt andet det vand, som skyldes ud i toilettet. Når regnvandet falder på jorden, vil det blive ledt ned til rør hvor også spildevandet er. Så kommer regnvandet ud på renseanlægget, og bliver renset, inden det ledes ud til en å eller en sø.

Nu vil vi i stedet gerne beholde regnvandet og ikke sende det på renseanlægget. Derfor må det ikke blive blandet med spildevandet. Vi opmagasinerer regnvandet i regnvandsbassiner og transporterer det via åbne render i jorden eller regnvandsrør nede i jorden. Til sidst ender vandet fra Ringsted midtby i Ringsted å.

Regnvandet gavner naturen ved at skabe muligheder for mere liv og bedre forhold for dyr og planter. Derudover kan regnvandet også gavne os mennesker, da vand i vores by, fx i bassiner som på Torvet, giver mulighed leg og oplevelser med regnvand.

Ekskursion med Søholm Skolens 6. klasse

I sommeren 2019 mødtes Sofie og Lasse fra Ringsted Forsyning med Maria og hendes 6. klasse på Torvet i Ringsted. Vi skal på en “gummistøvle tur”, hvor eleverne skal lære om regnvandshåndtering i Ringsted.

Vi startede ved Torvet og Nørregade i Ringsted midtby. Her falder regnen ned fra skyerne og bliver via kanaler og rør i jorden, ledt til bowlerne på Torvet. Bowlerne fungerer som bassiner, der kan indeholde en masse regnvand. Regnvandet løber videre fra bassinerne og ned i en snoet å igennem Klosterlunden. I bunden af Klosterlunden er der også et bassin, som kan indeholde regnvand, når det regner rigtig meget.

Fra Klosterlunden løber regnvandet videre igennem rør i jorden, til ådalen.

Vi fulgte vandets vej fra Torvet til ådalen.

Eleverne skulle undervejs tage både billeder, undersøge vandets strømning ved, at følge bordtennisbolde i vandet i bowlerne på Torvet, og de skulle undersøge planterne, som man kan finde i Hovedbassinet i ådalen.

Landskabsmodel

Eleverne har arbejdet  på en stor landskabsmodel, som viser det landskab, de var ude at gå i på deres gummistøvletur, samt de overfladeløsninger der er.

Landskabsmodellerne blev udstillet på Ringsted Bibliotek i uge 5 og 6 (2020).

De vil også blive fremvist ved Børnefestivallen i juni 2020.

Rettigheder og copyrights

Ringsted Forsyning har copyrights til designet og alt grafisk materiale, der fremstilles i forbindelse med kampagnen.

Ønsker du at gøre brug af design eller kampagnematerialer, skal du kontakte den kampagneansvarlige og søge tilladelse.

Er der separatkloakeret hos mig?

På vores kort database kan du se hvor der er separatkloakeret, hvor vi er i gang med at separatkloakere og hvor der skal separatkloakeres i Ringsted.
Du skal vælge “separatkloakeringsplan i byen”. Så kan du se markeringer med områder samt årstal for separatkloakering.

Ved at klikke på billedet, kommer du ind til en oversigt over hvor der er og hvor der skal separeres i Ringsted Kommune

Ved at klikke på billedet, kommer du ind til en oversigt over hvor der er og hvor der skal separeres i Ringsted Kommune

Hvad gør jeg hvis…

Jeg skal vaske bil?

Brug en vaskehal. Her ledes sæbevandet til renseanlæg og vi undgår, at uønskede kemikalier, olierester og lign. ender i vandet i åer og søer. Hvis du gerne vil vaske bilen selv, skal du undgå, at vaskevand kommer i regnvandsristen. Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand og hæld det overskydende sæbevand i toilettet.

Jeg skal vaske havemøbler?

Det brugte vaskevand skal hældes i toilettet, afløbsdrænet i brusekabinen eller i håndvasken. Undgå så vidt muligt klorin. Ofte vil grundrens være nok.

Jeg skal rense pensler, ruller og lign.?

Hvis malingen eller træbeskyttelsen ikke er oliebaseret, kan du vaske pensler og ruller i vasken eller et andet afløb i huset. Brug brunsæbe eller penselrens til rengøring af oliebaserede malinger. Har du brugt penselrens eller terpentin, skal det opsamles i emballage der kan forsejles, fx et glas med låg. Skriv indholdet på flasken og aflever det på genbrugspladsen.

Jeg skal fjerne alger fra tag og facader?

Der findes en liste over godkendte midler til tagrens, som du kan se på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jeg skal af med øvrig kemi?

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning o.lign. skal afleveres på genbrugspladsen.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kloakker undersøges

  Kloakker undersøges TV og spul af kloakker Ringsted Forsyning undersøger kloakkernes tilstand ved spuling og tv inspektion - på Cirkelhusene, Torpetvej, Skellerødvej, Korsevænget, Signesvej, Hagbardsvej og Uffesvej samt i Bringstrup i uge [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fjernvarmekunder sparer 10,4 mio. kr.

  Ny varmepumpe kommer forbrugerne til gode Forbrugere, der modtager fjernvarme fra Ringsted Fjernvarme A/S, et datterselskab hos Ringsted Forsyning, vil ikke blive opkrævet variabelt bidrag i 4. kvartal 2020. Det vil give [...]

 • vand hældes i glas billede fra pexels.com

  Kalkknuser Vigersted

  Kalkknuser opsættes Vigersted Vandværk Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et tidligere testforsøg i Vigersted, har vi nu besluttet at afprøve en [...]

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her