VARMETAKSTER

Priser for levering af fjernvarme
Faste udgifter: Uden moms Med moms
Leje af måler  527,06 kr.  658,83 kr.
Effektafgift efter m² i BBR-registeret  17,39 kr.  21,74 kr.
Forbrugspriser:
Efter registreret MWh forbrug  366,33 kr.  453,75 kr.
Hjælp til måleraflæsning  Ikke aktuel  200 kr.
Takstblad varme 2019

Du kan downloade vores takstblad 2019 for varme her:

Priser for tilslutning til fjernvarme

Her kan du se priserne for tilslutning til fjernvarme i to forskellige kategorier.

Kategori 1 – bebyggelse i eksisterende fjernvarmeområder:

  • Tilslutningsafgift : 70,00 kr. pr m² i BBR-registeret
  • Stikledning: Se skema under ‘Stikledningspriser’

Kategori 2 – Bebyggelse i udstykningsområder:

  • Tilslutningsafgift : Tilbud

Stikledningspriser
For bygning med areal Rørarbejde Gravearbejde
Op til 300 m² 875 kr./m 335 kr./m
Op til 1000 m² 1.263 kr./m 475 kr./m
Over 1000 m² Tilbud Tilbud

Meterprisen afregnes fra skel mod vej, hvor forsyningsledningen ligger. Hvis skel ikke er angivet med skelpæl eller lignende, afregnes fra fortovskant mod grund.
Beløbene dækker opgravning, rørlægning til og med hovedhaner i hus samt reetablering.

Alle priser er uden moms, hvis ikke andet er nævnt.

Takster for forsyning 2019

Her kan du finde vore takster for hele forsyningen:

BETALING

Takstoversigter for 2019 kan du hente her

Læs mere

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her