VARMETAKSTER

Priser for levering af fjernvarme
Faste udgifter: Uden moms Med moms
Leje af måler  527,06 kr.  658,83 kr.
Effektafgift efter m² i BBR-registeret  17,39 kr.  21,74 kr.
Forbrugspriser:
Efter registreret MWh forbrug  366,00 kr.  453,50 kr.
Hjælp til måleraflæsning  200,00 kr.  250 kr.
Takstblad varme 2020

Du kan downloade vores takstblad 2020 for varme her:

Priser for tilslutning til fjernvarme

Her kan du se priserne for tilslutning til fjernvarme i to forskellige kategorier.

Kategori 1 – bebyggelse i eksisterende fjernvarmeområder:

 • Tilslutningsafgift : 70,00 kr. pr m² i BBR-registeret
 • Stikledning: Se skema under ‘Stikledningspriser’

Kategori 2 – Bebyggelse i udstykningsområder:

 • Tilslutningsafgift : Tilbud

Stikledningspriser
For bygning med areal Rørarbejde Gravearbejde
Op til 300 m² 875 kr./m 335 kr./m
Op til 1000 m² 1.263 kr./m 475 kr./m
Over 1000 m² Tilbud Tilbud

Meterprisen afregnes fra skel mod vej, hvor forsyningsledningen ligger. Hvis skel ikke er angivet med skelpæl eller lignende, afregnes fra fortovskant mod grund.
Beløbene dækker opgravning, rørlægning til og med hovedhaner i hus samt reetablering.

Alle priser er uden moms, hvis ikke andet er nævnt.

Takster for forsyning 2020

Her kan du finde vore takster for hele forsyningen:

 • NY TIDSFRIST

  NY TIDSFRIST FOR HALMUDBUD Værkerne i Slagelse, Holbæk, Ringsted, Haslev og Vordingborg har besluttet at tidsfristen for fremsendelse af tilbud (til Rambøll) på halmleverance aug. 2020 til juli 2021 udsættes til: Kl. [...]

 • ET VELLYKKET PROJEKT

  ET VELLYKKET PROJEKT Projektet på de fire veje; Anlægsvej, Gormsvej, Haraldsvej og Thyrasvej i Ringsted har kørt bedre og hurtigere end planlagt. Projektet, der var sat til at skulle blive færdigt foråret [...]

 • BOLIGFORBEDRINGER OG KLIMATILTAG

  Klimatiltag i Ringsted Vi i Ringsted Forsyning vil gerne være med til at oplyse boligejerne om hvilke klimavenlige tiltag, som vi gør nu og i fremtiden. Derfor har vi valgt at bidrage med [...]

BETALING

Takstoversigter for 2020 kan du hente her

Læs mere

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her