VARMETAKSTER

Priser for levering af fjernvarme

Faste udgifter:

Uden moms

Med moms

Leje af måler  527,06 kr.  658,83 kr.
Effektafgift efter m² i BBR-registeret  17,39 kr.  21,74 kr.

Forbrugspriser:

Efter registreret MWh forbrug  366,00 kr.  453,50 kr.
Hjælp til måleraflæsning  200,00 kr.  250 kr.

Takstblad varme 2020

Du kan downloade vores takstblad 2020 for varme her:

billede af varme takstblad 2020

billede af varme takstblad 2020

Priser for tilslutning til fjernvarme

Her kan du se priserne for tilslutning til fjernvarme i to forskellige kategorier.

Kategori 1 – bebyggelse i eksisterende fjernvarmeområder:

 • Tilslutningsbidrag : 70,00 kr. (ekskl. moms) pr m² i BBR-registeret
 • Stikledningsbidrag: Se skema under ‘Stikledningspriser’

Kategori 2 – Bebyggelse i udstykningsområder:

 • Tilslutningsbidrag : Tilbud

Stikledningspriser

For bygning med areal

Rørarbejde

Gravearbejde

Op til 300 m² 875 kr./m 335 kr./m
Op til 1000 m² 1.263 kr./m 475 kr./m
Over 1000 m² Tilbud Tilbud

Meterprisen afregnes fra skel mod vej, hvor forsyningsledningen ligger. Hvis skel ikke er angivet med skelpæl eller lignende, afregnes fra fortovskant mod grund.
Beløbene dækker opgravning, rørlægning til og med hovedhaner i hus samt reetablering.

Alle priser er uden moms, hvis ikke andet er nævnt.

Takster for forsyning 2020

Her kan du finde vore takster for hele forsyningen:

Takstblad med takster for forsyningens ydelser (vand, varme og spildevand) 2020

Takstblad med takster for forsyningens ydelser (vand, varme og spildevand) 2020

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Roskildevej – Åbent telt

  Kom til åbent telt om planerne for Roskildevej Informationsmøde Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning skal i gang med bl.a. at trafiksanere Roskildevej. Onsdag den 28. oktober inviteres naboer og andre interesserede til [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fjernvarmekunder sparer 10,4 mio. kr.

  Ny varmepumpe kommer forbrugerne til gode Forbrugere, der modtager fjernvarme fra Ringsted Fjernvarme A/S, et datterselskab hos Ringsted Forsyning, vil ikke blive opkrævet variabelt bidrag i 4. kvartal 2020. Det vil give [...]

 • vand hældes i glas billede fra pexels.com

  Kalkknuser Vigersted

  Kalkknuser opsættes Vigersted Vandværk Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et tidligere testforsøg i Vigersted, har vi nu besluttet at afprøve en [...]

BETALING

Takstoversigter for 2020 kan du hente her

Se vores takster her

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her