ET VELLYKKET PROJEKT

Projektet på de fire veje; Anlægsvej, Gormsvej, Haraldsvej og Thyrasvej i Ringsted har kørt bedre og hurtigere end planlagt. Projektet, der var sat til at skulle blive færdigt foråret 2020, er færdigt allerede inden jul i år. Projektet omfatter renovering af eksisterende kloakledninger, separering og etablering af fjernvarme.
At projektet har været så vellykket, skyldes det gode samarbejde og en høj faglighed hos både rådgiver, entreprenør og bygherre.

Hos Ringsted Forsyning er vi super glade for det gode samarbejde, vi har oplevet mellem Ringsted Forsyning, Lyngkilde og Gorm Hansen. Michael Simonsen, projektleder hos Ringsted Forsyning, udtaler følgende:

”Der har været et godt samarbejde mellem os, rådgiver og entreprenør, hvor alle 3 har haft fokus på et godt flow i projektet. Formanden hos entreprenøren har vist sig at være rigtig god til at planlægge arbejdet, så beboerne har haft mindst mulige gener. Derudover har projektet været godt planlagt fra vores og vores rådgivers side. Grundig forberedelse af mulige risici og dialog med beboerne omkring arbejder på privat grund, fuldt op med dagligt tilsyn, så projektændringer kunne afklares hurtigt.”

Projektleder hos Gorm Hansen Thomas Nielsen udtrykker også stor tilfredshed med samarbejdet igennem projektet:

”Både rådgiver og bygherre har været meget involveret og har været meget til stede under hele projektet, hvilket har gjort, at vi løbende har kunne løse eventuelle problemer”

Fokus på løsninger og beboerkontakt

For Gorm Hansen har det været en målsætning at komme i mål et godt stykke før tidsplanen. Det kombineret med god kontakt til rådgiver og bygherre ser Thomas Nielsen som nøglen til det succesfulde projekt.

”Vi har kørt med en del maskiner. Samtidig har vi haft en bygherre og en rådgiver, der har været løsningsorienteret. Derfor har vi kunne fange de små problemer, før de er blevet store”

Udover samarbejdet internt i projektteamet, så lægger Thomas Nielsen også vægt på vigtigheden i forhold til have kontakt med beboerne.

Hvad er separering?

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Det kalder man fælleskloakering. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad. Dette kaldes separatkloakering.

Hvorfor separerer vi?

De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere såsom:

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • NY TIDSFRIST

  NY TIDSFRIST FOR HALMUDBUD Værkerne i Slagelse, Holbæk, Ringsted, Haslev og Vordingborg har besluttet at tidsfristen for fremsendelse af tilbud (til Rambøll) på halmleverance aug. 2020 til juli 2021 udsættes til: Kl. [...]

 • ET VELLYKKET PROJEKT

  ET VELLYKKET PROJEKT Projektet på de fire veje; Anlægsvej, Gormsvej, Haraldsvej og Thyrasvej i Ringsted har kørt bedre og hurtigere end planlagt. Projektet, der var sat til at skulle blive færdigt foråret [...]

 • BOLIGFORBEDRINGER OG KLIMATILTAG

  Klimatiltag i Ringsted Vi i Ringsted Forsyning vil gerne være med til at oplyse boligejerne om hvilke klimavenlige tiltag, som vi gør nu og i fremtiden. Derfor har vi valgt at bidrage med [...]

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

BETALING

Takstoversigter for 2018 kan du hente her

Læs mere

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her